Vision og værdier

Visionen

 

På Hospice Sydfyn skal livet være nærværende den sidste tid.

 

Omsorg, respekt, værdighed og kvalitet skal være bærende elementer for virket på Hospice Sydfyn, hvilket understøttes af husets æstetiske udformning, som skaber individuelle rammer for funktioner og stemninger for både patienter og pårørende.

 

Hospice Sydfyn skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, hvor udvikling og uddannelse af personale og frivillige prioriteres højt.

 

Hospice Sydfyn skal til stadighed være en synlig og aktiv medspiller i driften og udviklingen af det palliative område.


Værdier på Hospice Sydfyn:

Livet er her og nu
- lad os gøre en forskel


Nærvær, Værdighed, Nænsomhed og Mangfoldighed.