Omtale i 2010

Blandt de 26 ansøgere om prækvalifikation er fem totalentreprenører indbudt til at udarbejde projektforslag til det kommende hospicebyggeri. - Se pressemeddelelse - Efterfølgende er afleveringsfristen forlænget til den 22. februar 2011

Ved udløb af fristen for prækvalifikation havde Hospice Sydfyn modtaget 26 ansøgninger fra totalentreprenører.

Fyns Amts Avis referer regionsrådets godkendelse af økonomien for Hospice Sydfyn.

Regionen har nu godkendt indstillingen til oprettelsen af Hospice Sydfyn og godkendt købet af grunden Skovsbovej 100. Samtidig har Regionen udpeget William Jensen som deres repræsentant i Hospice Sydfyns bestyrelse. Som suppleant blev udpeget Pia Tørving. - Se regionsrådets referat om beslutningen.

Fyns Amts Avis forventer et ja til Hospice Sydfyn på regionsmødet om mandagen.

Fyns Amts Avis interviewer Hospice Sydfyns formand, Edel Nielsen om forløbet frem mod det færdige Hospice i 2012.
Interviewet er gennemført på grunden for det kommende byggeri. 
Hvis alt forløber glat, kan de første flytte ind juli 2012.Fyns Amts Avis bringer nyheden om at Forretningsudvalget for Region Syddanmark indstiller, at der stilles en garanti på 34 millioner kroner til hospicebyggeri.

Se Regionens pressemeddelelse, november 2010 om etablering af Hospice Sydfyn
 
 

Fyns Amts Avis samler op på projektet med reference til Hospice Sydfyns Idékatalog og vores hjemmeside

Se det samlede idekatalog med vision og krav til det kommende hospice her

Se sagsfremstillingen for Regionens sundhedsudvalg den 26. oktober 2010.

Hospice-grund købt på Sydfyn
DR P4 Fyn omtaler købet af hospice-grund


Fyns Amts Avis kommer med resultatet af udbudsrunden og fortæller kort om Regionens forventede godkendelse af beløbsramme og driftsaftalen med Hospice Sydfyn på mødet i sundhedsudvalget den 22. november.
 

Fyns Amts Avis beskriver kort rammerne for udbuddet af Skovsbovej
Se artiklen

Fyns Amts Avis beskriver problemstillingen med offentligt udbud ved salg af kommunal jord til Hospice
Klip fra forsiden
Artikel side 4

Fyns Amts Avis bringer i et opslag på to sider omtale af valget af grunden til Hospice Sydfyn
Se opslag 1. side
Se opslag 2. side

Debat i Dagbladet Politiken om den palliative indsats i Danmark.
"Danmark er et dårligt land at dø i"
"Læger vil ikke have flere hospicer"
"Vi skylder gode vilkår for at dø i Danmark"

Regionens Sundhedsudvalg behandler frigivelsen af de første midler
Se detaljer på Sundhedsudvalgets dagsorden

Fyns Amts Avis omtaler sundhedsudvalgets behandling
Se artiklen som PDF

Nyvalgt Hospiceformand er stolt
Se Marianne Kjærs artikel i Fyns Amts Avis med interview med Hospice Sydfyns formand, Edel Nielsen

Hospice Sydfyn er stiftet
Ugeavisen Svendborg bringer det glade budskab om at Den selvejende institution Hospice Sydfyn er stiftet. Gruppefoto af bestyrelsen

Snart har Sydfyn et Hospice
Marianne Kjær fra Fyns Amts Avis har talt med Støtteforeningens formand, Per Aas Christensen om om etableringen af den selvejende institution Hospice Sydfyn.

Hospice klar næste år
Henrik Berg Jensen fra Fyns Stiftstidende har talt med bestyrelsesmedlem og Initiativtager Else Bæk Kristensen om hendes personlige baggrund og om planerne for Hospice Sydfyn.