Generalforsamlinger 2017

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. APRIL 2017 KL. 19.00

på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg

 

Programmet for aftenen er som følger:
a) Velkomst ved næstformanden

b) Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2016
 3. Årsrapport for 2016 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2017 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2018 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

a. Ændring af vedtægter:
    Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 8
    Nuværende 8.2.1:
    Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Sydfyn eller et andet
      lignende formål efter bestyrelsens beslutning.”

     Forslag til ændring af 8.2.1:
     ”Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Sydfyn.”

 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Helle Nielsen (modtager genvalg)
  Edel Nielsen (modtager genvalg)
  Lissi Beier (modtager genvalg)
  Vibeke Bak Møller (modtager genvalg)
  Morten Kjærsgaard (modtager IKKE genvalg)
 2. Valg af revisor
  På valg er: Revisions Firmaet Edelbo (modtager genvalg)
 3. Eventuelt

 c) Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
 d) Der serveres kaffe med lidt tilbehør
 e) Underholdning ved operasanger Sofie Ljungdahl og pianist Jakob Hedegaard

Det var en rigtig smuk oplevelse også at høre Sofies fortolkning af "O mio babbino caro"

Hent den samlede årsrapport for 2016 her

Hent referat fra generalforsamlingen her

 


Den Ekstraordinære Generalforsamling

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 12. JUNI 2017 KL. 18.30

på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg

 

Dagsorden for den Ekstraordinære Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Ændring af vedtægter
 3. Eventuelt

 

Bestyrelsen havde på den Ordinære Generalforsamling, afholdt den 26. april 2017, fremsat nedenstående forslag til ændring af vedtægternes § 8:


Nuværende 8.2.1:

”Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Sydfyn eller et andet lignende formål efter bestyrelsens beslutning.”

 Forslag til ændring af 8.2.1:

”Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Sydfyn.”

 

Der var 47 medlemmer til stede og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ifølge vore vedtægter er det imidlertid ikke tilstrækkeligt til at forslaget er gældende.

Forslaget skal derfor godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Hent referat fra den ekstraordinære generalforsamling her

Som det fremgår, så blev vedtægtsændringen godkendt - Se de aktuelle vedtægter her