Generalforsamling 2012

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 29. MARTS, KL. 19.30
I VUC-SVENDBORGS STORE SAL, VIEBÆLTET 5

DAGSORDEN:

  1. Valg af Dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2011
  3. Årsrapport for 2011 forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2012 fremlægges
  5. Forslag til kontingent for 2013 forelægges til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt


På valg er Birte Westh, Doris Ottesen, Else Bæk Kristensen og Niels Ole Nielsen

Hent den samlede årsrapport her

Se referat fra generalforsamlingen her

___________________________________________
Efter generalforsamlingen fortalte Edel Nielsen og Herdis Hanghøi dels om byggeriet og dels om planen for opstarten af Hospice Sydfyn
Se Edels præsentation af byggeriet her
Se Herdis præsentation af planen for driften