Generalforsamling 2024

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

16. april 2024 kl. 19.00

på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg


(evt. parkering ved SG Husets parkeringsplads)
 

Programmet er som følger:

a) Velkomst ved formanden

b) Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2023

3. Årsrapport for 2023 forelægges til godkendelse

4. Budget for 2024 fremlægges til orientering

5. Forslag til kontingent for 2025 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.

6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Else Bæk Kristensen (modtager genvalg)
Jens Pedersen (modtager genvalg)
Jeff Levin Westh (modtager genvalg)
Lars Rasmussen (modtager genvalg)

8. Valg af revisor:
På valg er:
RevisionsFirmaet Edelbo (modtager genvalg)

9. Eventuelt
a) Hospicechef Marianne Nielsen, Hospice Sydfyn
b) Kaffe og kage i fællesstuen

Tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller mobil 2222 2988 senest 8. april 2024.

Hele årsrapporten kan ses på https://www.hospicesydfyn.dk/aarsregnskaber/

Bestyrelsen kan med glæde oplyse, at foreningen med medlemmernes hjælp stadigvæk er godkendt af Skat som almenvelgørende organisation (Ligningslovens § 8a).

For at opretholde godkendelsen kræves hvert år over 100 donationer på mindst 200 kr. Der er p.t. i 2024 givet 29 donationer på mindst 200 kr. Skat opfatter ikke kontingent som donation. Ved at bibeholde godkendelsen som velgørende organisation, kan der opnås skattefradrag (hvis du opgiver cpr. nummer), og vi undgår bl.a. at skulle anmelde og indsende særskilt regnskab for donationer til indsamlingsnævnet.

Vi vil derfor opfordre så mange som muligt til at donere mindst 200 kr. til Støtteforeningen.

Indbetalinger til Støtteforeningens konto kan ske ved:
- at overføre til Danske Bank reg nr.: 3224 konto nr.: 3224414412 eller
- at benytte MobilePay med nummeret 712088 eller
- at indbetale gebyrfrit direkte i Danske Banks Afdeling, Møllergade 2, 5700 Svendborg

Husk venligst at opgive navn, adresse og evt. cpr. nummer (cpr kan udelades, hvis du ikke ønsker skattefradrag)

På bestyrelsens vegne
Helle Nielsen
(Formand)