Om Hospice Sydfyn

Velkommen til Hospice Sydfyn
 

Hospice Sydfyn er beliggende i smukke naturskønne omgivelser på Skovsbovej i Svendborg. Hospice Sydfyn blev indviet oktober 2012.
 
Hospice Sydfyn er en selvejende institution der har driftsaftale med Region Syddanmark.
 
Vi har plads til 12 patienter, og er et sted med hjemlige, trygge rammer, der giver specialiseret, tværfagligt og individuel lindrende behandling og pleje til uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende.
 
Indlæggelse her er for patienter, med alvorlige og sammensatte problemstillinger, der har behov for den lindrende behandling og omsorg, som vi med vores tværfaglige indsats kan tilbyde.
 
Da man indlægges, kan man ikke flytte fast adresse hertil.
 
På Hospice Sydfyn er der lagt vægt på at skabe et hjemligt miljø, og den enkelte patient og pårørende kan selv præge sin helt egen stue. Til hver stue er der badeværelse og egen, delvis overdækket, terrasse med havemøbler og markiser.
 
Her er livet nærværende, og omsorg, kvalitet og personlig kontinuitet er funktionsbærende overskrifter. Der er fokus på det der gør livet værd at leve, på oplevelser og stjernestunder, selvom der i nogle tilfælde kun er kort tid igen.
 
Man møder et tværfagligt personale bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, kok, præst, pedel, rengøringshjælp, sekretærer, ledere, frivilligkoordinator samt en lang række frivillige.

Personalet søger, i et godt samarbejde, at lindre det der plager den enkelte uanset om det er af fysisk, psykisk, social eller åndelig karakter.
 
Ophold på hospice er gratis.
 
Ophold kan være symptomlindrende eller til livets afslutning, og uanset opholdets karakter, arbejdes der individuelt ift. den enkelte patient og dennes pårørende, ud fra værdi sættet:
 
Livet er her og nu,
  - lad os gøre en forskel 

med nærvær, værdighed, nænsomhed og mangfoldighed.
 
Marianne Nielsen
Hospicechef