Nyt fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Nyhedsbrev nr. 23 fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Indhold for nyhedsbrevet

  1. Sådan gik Hospice-dagen

  2. Besøg fra Sydvestjylland

  3. Ny souschef på Hospice Sydfyn

  4. Virksomhedsmedlem - hvorfor nu det?

  5. Hvordan bliver I virksomhedsmedlem?

  6. Afsløringen om købet af det store maleri

  7. Lidt om livets små lyspunkter

  8. Stor stigning i donationer

  9. Det er nogle af pengene gået til ...

Et unikt indblik i hverdagen

Torsdag den 7. september holdt 19 hospicer og to børnehospicer Danmarks første landsdækkende hospicedag. Flere holdt åbent hus med det formål at fortælle om den lindring, medmenneskelige omsorg og pleje, der foregår.

Hospice Sydfyn holdt åbent hus med informationsstande rundt om i huset, som man kunne besøge efter rundvisningen i huset af erfarne rundvisere. På den måde fik alle gæster et unikt indblik i hverdagen. Gæsterne blev budt indenfor i hold, så patienter og familier på hospice ikke blev generet af besøgene. Det blev til 12 rundvisninger med ca. 10 personer ad gangen, som alle sluttede af i teltet med lækre smagsprøver fra Hospice Sydfyns køkkenteam.

Både bestyrelsesmedlemmer, frivillige og ansatte gjorde en ekstra indsats for at vise og fortælle, hvad der sker på hospice. Bestyrelsesmedlemmer fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn stod også klar hele eftermiddagen til en snak om, hvad støtten betyder for patienter, pårørende, frivillige og ansatte på hospice.

Få indtryk fra dagen i Bettina Jensens lille video

 


 

Besøg fra Sydvestjylland

Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland i Esbjerg besøger Hospice Sydfyn lørdag den 14. oktober.

Hospicechef Marianne Nielsen fortæller om hverdagen og de mange udviklingstiltag, der sker på Hospice Sydfyn, og flere fra bestyrelsen i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn møder op for at udveksle gode erfaringer, drømme og visioner med sydvestjyderne om at sikre opbakning og økonomisk støtte til gode livsoplevelser for alle på hospice.

 


 

Ny souschef på Hospice Sydfyn

Den 1. oktober 2023 blev den nye souschef, Charlotte Terp, budt velkommen på Hospice Sydfyn. Hun skal lige have lov at lande i jobbet, så præsenterer vi hende nærmere i næste nyhedsbrev.

Selve ansættelsesproceduren har været lidt anderledes end tidligere, idet alle 15 ansøgere hver især blev tilbudt at følge hospicechef Marianne Nielsen en dag, for bl.a. dermed at få en mere dybdegående fornemmelse af, hvad jobbet måtte indebære. 13 tog imod tilbudet, og dagen gav dem en mulighed for at mærke efter, om man følte sig tilpas på stedet og i samarbejdet. Alle fik mere tid end normalt til forventningsafstemning.

Der har været rigtig god tilbagemelding på denne form, som angiveligt var meget lærerigt for den enkelte ansøger.

Vi byder også fra støtteforeningen velkommen til Charlotte Terp og glæder os til samarbejdet.


 

Virksomhedsmedlem - hvorfor nu det?

Hotel Svendborg og ejerkredsen i Halbergkoncernen har støttet Hospice Sydfyn lige fra etableringen. Bl.a. har nu afdøde Henrik Harald Halberg været bidragyder til et af de store kunstværker, der har prydet Hospice Sydfyn siden indvielsen i 2012. Se afsløringen om kunstkøbet senere i nyhedsbrevet.

Hotel Svendborg har alle årene været tovholder på Halbergkoncernens virksomhedsmedlemskab af støtteforeningen.

”Alle dele af Halberg-koncernen har i sit DNA, at vi vil støtte der, hvor vi kan bidrage til byens og områdets udvikling – om det er et hospice eller en arena”, siger Tom Pelle Jensen, direktør på Best Western Plus Hotel Svendborg.

”Vi har alle årene syntes, at Hospice Sydfyn er en god sag at støtte. Det er en tryghed at have tæt på, og med de 250 ansatte, vi har på Sydfyn, kan vi næppe undgå, at nogen af vores medarbejdere får behov for hjælpen på hospice”, tilføjer han.

 

Hotel Svendborg blev åbnet 26. maj 1955 og siden 1978 en del af Halberg-koncernen. Samarbejdet mellem hotellet og Hospice Sydfyn er gensidigt. Gennem årene har hospice brugt Hotel Svendborg til arrangementer, når der var behov for pladsen. Senest ved 10 års jubilæumsfesten i 2022.

”Vi er glade for at kunne yde en service for dem, der gør en forskel på hospice. Jeg kender flere, der har haft brug for Hospice Sydfyn, og det er godt at vide, at de kan komme et trygt sted hen, tæt på Svendborg i naturskønne omgivelser”, siger hoteldirektøren.

 


 

Hvordan kan I blive virksomhedsmedlem?

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn har i øjeblikket 24 virksomhedsmedlemmer. Alle foreninger, organisationer og virksomheder kan blive virksomhedsmedlem, og det er ganske let:

Et årskontingent er på mindst 300 kr. – I er velkomne til at give mere.

Indbetaling:

Danske Bank: Reg.nr. 3224 - Kontonr. 3224414412
eller MobilePay: Tlf. 712088

Oplys: CVR-nummer, kontaktperson og direkte telefon.

Udover glæden ved at støtte de, der har brug for hospice, kan I få nyhedsbrevet tilsendt, deltage i den årlige generalforsamling og få indbydelse til særlige arrangementer.

 


 

Lidt om livets små lyspunkter

Mød hospicechef Marianne Nielsen i Vor Frue Kirkes Café i Svendborg mandag den 30. oktober kl. 14.30-16.00.

Meningen med livet ligger ikke i livsprojektet, men i de små dele (Viktor Frankl). 

På kanten af livet bliver ens livshistorie særlig betydningsfuld. Ved at have det som omdrejningspunkt i samtaler med patienter på hospice, kan vi mødes som medmennesker og få talt om det, som er vigtigt for den enkelte. Men hvordan gør man det, og er det noget, der kan læres? Dette vil hospicechef ved Hospice Sydfyn, Marianne Nielsen, prøve at svare på i cafeen Vor Frue Kirke

Til januar kan du også møde Mariannen Nielsen til foredrag i Longelse Præstegård på Langeland. Datoen er ikke fastlagt endnu, men emnet er: Marianne vil med små film og fortælling give et indtryk af livet og mulighederne på Hospice Sydfyn.

Hold øje med arrangementer her.

 


 

Afsløringen om købet af det store maleri

Hidtil har donorerne til Jørgen Mogensens store maleri i fællesrummet på Hospice Sydfyn været anonyme, men vi har nu fået lov at afsløre historien bag maleriet.

Før færdiggørelsen af Hospice Sydfyns bygninger, havde Carl Aage Jensen, ejer af virksomheden CC JENSEN, fået idéen til, at han ville støtte udsmykningen, men det skulle være i fællesskab med en anden. Han ”indkaldte” derfor Henrik Harald Halberg (død i januar 2021) til møde hos C.C.JENSEN, hvor kunstmaler Jørgen Mogensen præsenterede sine tanker om en udsmykning. Der var en udfordring med at finde plads til både det store lærred og højtalere i fællesrummet, og derfor blev det en 3-delt løsning.

Selve malerierne blev skabt i et lokale på det gamle værft, og de blev klar til indvielsen i 2012. Jørgen Mogensen var i øvrigt blandt gæsterne til hospicedagen her i september.

 


 

Stor stigning i donationer

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn har modtaget langt flere donationer end på samme tid sidste år. Faktisk næsten 85.000 kr. mere. Pr. 7. september 2023 har vi modtaget 116.840 kr. mod 30.648 kr. for et år siden.

”Væksten skyldes især en omlægning, så alle donationer til Hospice Sydfyn fra foråret er blevet dirigeret via støtteforeningen”, forklarer økonomiansvarlig Jens Pedersen.

”Årsagen til omlægningen er, at det kræver en godkendelse at modtage donationer. Den godkendelse har Støtteforeningen – og da den er dyr at ansøge om, er det sund fornuft at samle donationerne i støtteforeningen, hvis primære formål netop er at støtte Hospice Sydfyn”, siger han.

En del af de 116.840 kr. er større beløb, mens 204 donationer under 1000 kr. samlet løber op i 52.093 kr. – altså næsten halvdelen af de samlede donationer.

132 enkeltpersoner har givet mindst 200 kr. og samtidig oplyst deres CPR-numre, så de selv kan få skattefradrag og samtidig sikrer, at Støtteforeningen for Hospice Sydfyn kan opretholde sin momsfritagelse. Ligningsloven kræver nemlig mindst 101 donationer om året på mindst 200 kr., hvor giveren har oplyst CPR- eller CVR-nummer.

 


 

Det er nogle af pengene gået til ...

Løbende bliver en del af de mange donationer givet videre til gode formål. Støtteforeningen for Hospice Sydfyn har senest bevilget 66.650 kr. til et seminar for medarbejderne.

Vi har givet 9.029 kr. for vin til de frivillige ved Hospice Sydfyn. Alle fik her i sommer overrakt vin som tak for deres trofaste indsats, og fordi den årlige forårsudflugt blev aflyst.

1.700 kr. er brugt til blomster og vin, som er givet til frivilliges jubilæer og til aktører, der har sørget for underholdning for patienter og pårørende på hospice.


Hospice Sydfyn har ansøgt Støtteforeningen om 76.000 kroner til etablering af en drikkevandskøler og en kaffemaskine. Det er planen, at disse maskiner skal placeres i spisestuen, hvilket vil gøre det lettere for patienter og pårørende uforstyrret at forsyne sig. Placeringen kræver vandforsyning m.v. til rummet. Støtteforeningen har bevilget beløbet.