Generalforsamlinger i Støtteforeningen

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Den indkaldes med 3 ugers varsel pr. mail og brevpost, hvor man ikke bruger mail.

Se årsrapport, omtale og referat fra de afholdte generalforsamlinger

Den 18. marts og den 25. maj 2010
Den 14. april 2011
Den 29. marts 2012

Den 23. april 2013
Den 9. april 2014
Den 15. april 2015

Den 18. april 2016
Den 26. april og 12. juni 2017
Den 16. april 2018

Den 11. april 2019
Den 26. august 2020 - pga. Corona udsat fra oprindeligt planlagt til den 23. april 2020
Den 17. juni 2021 - igen udsat fra april pga. Corona

Den 21. april 2022
Den 18. april 2023
Den 16. april 2024

Hent foreningens vedtægter her