Generalforsamling 2020

På grund at de igangværende tiltag imod COVID-19 ser Støtteforeningens bestyrelse sig nødsaget til at udskyde årets ordinære generalforsamling.

Oprindeligt var generalforsamlingen varslet til den 23. april, men den blev i stedet afviklet den 26. august..

 

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

26. august 2020 kl. 19.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Programmet er som følger:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019
 3. Årsrapport for 2019 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2020 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2021 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Doris Ottesen                                       (ønsker ikke genvalg)
  Else Bæk Kristensen                            (modtager genvalg)
  Jeff Levin Westh                                   (modtager genvalg)
  Niels Ole Nielsen                                  (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor:
  På valg er: RevisionsFirmaet Edelbo (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

 1. Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
 2. Der serveres kaffe/te med kage
   

Tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller mobil 2222 2988 senest torsdag den 13. august 2020.

Se Årsrapport for 2019 her

Se referat fra generalforsamlingen her