Generalforsamling 2015

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15. APRIL 2015 KL. 19.00
I VUC-SVENDBORGS STORE SAL, VIEBÆLTET 5

Programmet for aftenen er som følger:
 

 1. Velkomst ved formanden:
 2. Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
  1. Valg af Dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2014
  3. Årsrapport for 2014 forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2015 fremlægges
  5. Forslag til kontingent for 2016 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder
  6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
  7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
   På valg er:
Helle Nielsen (modtager genvalg)
Edel Nielsen (modtager genvalg)
Kim Barren (modtager genvalg)
Povl Erik Hansen (modtager ikke genvalg)
Peter Dalager (modtager ikke genvalg)

 

 1. Valg af revisor
  På valg er:          Revisions Firmaet Edelbo (modtager genvalg)
 2. Eventuelt
 1. Hilsen fra Hospice Sydfyn v. Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
 2. Der serveres kaffe og kage
 3. Foredrag om livsglæde v. bedemand Nils-Peter Holm, Kerteminde

Hent referat fra generalforsamlingen her

Nils-Peter Holm var i sit foredrag utrolig morsom og alvorlig med en række gode pointer som

 • "Der er noget, der er så alvorligt, at det kun kan forstås med humor"
 • "Glæden bliver større af at blive delt"
 • "Hvad kan man gøre, når man ikke kan gøre noget - Man kan være der!"
 • "Kræft er fortvivlelse på celleplan" 


Se også Nils-Peter Holms hjemmesider: Livsglæde.dk og Dova.dk

Hent den samlede årsrapport 2014 her

Se i øvrigt præsentationen af den samlede bestyrelse her