Om at være frivillig

Det er naturligt i hospice-tanken, at der er frivillige som en del af hverdagen, og der er en stor gruppe frivillige tilknyttet Hospice Sydfyn.

De frivillige udgør et vigtigt og meget væsentlig element af dagligdagen på Hospice Sydfyn. De er med til at skabe en atmosfære af liv og overskud.

En del frivillige kommer på Hospice Sydfyn som vært eller værtinde omkring middagen eller aftensmaden. De sørger for, at der bliver dækket et pænt bord. De hjælper med at sætte maden ind. De sørger for en hyggelig stemning ved bordet under spisningen, og at der ikke mangler noget nogen steder. De står til rådighed for patienterne f.eks. ved at hente en ekstra portion mad, en dessert, eller hvad patienterne ellers har brug for.

Nogle frivillige kommer som besøgsven/formiddagsvagt. Her er formålet i højere grad at være til rådighed for de patienter der gerne vil have et besøg, have en ledsager på en gåtur, eller med til tandlæge eller andre ærinder ude i byen.

En frivillig kan tilkaldes fra vores vågetjeneste til at komme i dag- eller nattetimerne og gøre det trygt for en patient at være på sin stue. De frivillige tilbyder aflastning. Det kan f.eks. være, at man som pårørende trænger til at komme væk fra hospice i nogle timer, og i det tidsrum kan den frivillige være til stede på stuen, så patienten ikke skal være alene.
Frivillige er medvirkende til at bringe årstiderne ind på hospice, når de sørger for blomster og grønne planter, så der altid er noget pænt at se på. 

Omkring højtiderne er det de frivillige, der sørger for at pynte op på Hospice Sydfyn med duge, papirklip, blomster, grønt og anden udsmykning. 

Frivillige hjælper også med at gøre det pænt i drivhuset og i haven. 

Der er frivillige der hjælper til ved gudstjenester og arrangementer. Ca. en gang om ugen har vi arrangementer med forskellige kunstnere, som kommer og underholder. 

Meget er muligt, og er der interesse for det, er vores frivillige også klar til at arrangere en bridgeturnering eller andet den enkelte patient kunne have lyst til.

Ønsker man som patient eller pårørende kontakt med en frivillig til at hjælpe med forskelligt, så spørg en sygeplejerske.

De frivillige deltager ikke i den personlige pleje, de er underlagt tavshedspligt og må ikke modtage gaver fra patienter og pårørende.

Frivillige kan kendes på, at de går i deres private tøj og har et navneskilt, hvorpå der står Frivillig.

Kunne du tænke dig at deltage i noget af dette som frivillig på Hospice Sydfyn?

Så ring eller mail til vores frivilligkoordinator, Bettina Jensen enten på tlf: 29202242
eller pr. mail: bj@hospice.regionsyddanmark.dk .

Hent her et samtaleskema, som du udfylder og sender til Bettina Jensen