Når man har fået plads

Den enkelte patient, pårørende eller relevant personale kontaktes af hospiceledelsen, når der er en ledig plads. Dette sker som vanligt med dags varsel.
 
Ved samtalen aftales det hvornår patienten skal komme på hospice. som regel skal patienten være på Hospice Sydfyn mellem kl. 10-11, da vi kun har læger til at foretage indlæggelsen om formiddagen.
 
Det aftales endvidere hvilken transport der skal bestilles, og det aftales hvem der bestiller.
 
Patienten skal medbringe egen medicin, toiletsager, tøj, sko og eventuelle hjælpemidler.
 
Patienten er meget velkommen til at medbringe andre personlige ting, såsom billeder eller andre ting der har betydning.
 
Ved ankomsten til Hospice Sydfyn bliver patient og pårørende taget imod af en kontaktsygeplejerske.
 
Kort tid efter ankomsten, vil læge og sygeplejerske sammen foretage selve indlæggelsessamtalen, de vil her lægge plan for opholdet, og lægen vil skrive journalen samt ordinere den relevante medicin.
 
I forbindelse med indlæggelse på Hospice Sydfyn afholdes en eller flere opfølgningssamtaler. Den første finder sted ca. 2 uger efter indlæggelsen. Ved denne samtale deltager patient, en sygeplejerske og lægen. Patienten er selvfølgelig meget velkommen til at invitere pårørende med til samtalen.