Generalforsamling 2018

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

16. april 2018 kl. 19.00 på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg

Programmet for aftenen er som følger:
a) Velkomst ved formanden

b) Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017
 3. Årsrapport for 2017 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2018 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2018 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:

  Doris Ottesen (modtager genvalg)
  Jeff Levin Westh (modtager genvalg)

  Niels OIe Nielsen (modtager genvalg)
  Else Bæk Kristensen (modtager genvalg)

  Valg af revisor:

  På valg er: Revisions Firmaet Edelbo (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

 c) Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
 d) Der serveres kaffe med lidt tilbehør
 e) Fællessang ved Poul B. Heide

Tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller 2222 2988 senest den 4. april 2018.

Hent den samlede årsrapport for 2017 her - Hent referat fra generalforsamlingen her