Generalforsamlinger 2010

Torsdag den 18. marts afholdt Støtteforeningen Hospice Sydfyn sin første ordinære generalforsamling.

Der var stort fremmøde med 90 deltagere- Birte Westh, Else Bæk Christensen, Doris Ottesen og Merete Rieck var på valg. De første tre blev genvalgt, mens Niels Ole Nielsen blev nyvalgt.

Efter generalforsamlingen underholdt den flerstemmige vokalgruppe VoiceEnergy
Desuden orienterede den nye bestyrelse for Hospice Sydfyn om, hvor langt den er nået i processen med at etablering af et hospice. Når beslutningen om placeringen er taget vil det blive meddelt på hjemmesiden og til pressen.

Se præsentationen af den samlede bestyrelse under "Støtteforeningens bestyrelse"

Hent den samlede Årsrapport for 2009 her - Se referat fra generalforsamlingen her

Undergeneralforsamlingen redegjorde Edel Nielsen for Støtteforeningens godkendelse efter ligningslovens §8A
Se detaljer om rammerne under menupunktet "Donationer"
 
I pausen havde kassereren åben for donationer.
Der var i alt 24 personer, der bidrog med i alt
2.210 kr. og der var kortsalg for 1.420 kr.
Den gode stemning og store interesse prægede
generalforsamlingen
Der var god energi og mange facetter i stemmerne
hos vokalgruppen VoiceEnergy
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 25. MAJ, KL. 19.30
I SCT. JØRGENS SOGNEGÅRD – BRYDEGÅRDSVEJ 15

Der var mødt 78 medlemmer op.

DAGSORDEN:
1. Valg af Dirigent
- Jeff Levin Westh blev valgt
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer forelægges til godkendelse
- Forslaget blev vedtaget enstemmigt
3. Eventuelt
- Forskellige forslag til medlemsaktiviteter, som bestyrelsen arbejder videre med.