Generalforsamling 2011

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 14. APRIL, KL. 19.30
I VUC-SVENDBORGS STORE SAL, VIEBÆLTET 5

DAGSORDEN:

  1. Valg af Dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2010
  3. Årsrapport for 2010 forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2011 fremlægges
  5. Forslag til kontingent for 2012 forelægges til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

På valg er Per Aas Christensen, Peter Dalager, Povl Erik Hansen, Edel Nielsen og Herdis Hanghøi

Hent den samlede årsrapport her
Hent referat fra generalforsamlingen her.

 

Der var liv og glæder med dybde og megen underfundighed i underholdningen efter generalforsamlingen.
Maria Midtiby og Elisabeth Dichmann gav eksempler på folkemusik med egen og nordisk inspiration. Maria og Elisabeth er to gode eksempler på unge fra Sydfyn, der sigter på musikken som levevej.