Generalforsamling 2019

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

11. april 2019 kl. 19.00 på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg

Programmet er som følger:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
   
 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Årsrapport for 2018 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2019 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2020 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Edel Marie Nielsen (modtager genvalg)
  Henning Moritzen (modtager genvalg)
  Vibeke Bak Møller (modtager genvalg)

  Lissi Beier (modtager genvalg)
  Helle Nielsen (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

 1. Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
 2. Der serveres kaffe med lidt tilbehør
 3. Fællessang med Poul B. Heide

Tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller 2222 2988 senest den 29. marts 2019.

Hent den samlede årsrapport for 2018 her - Hent referat fra generalforsamlingen her