Generalforsamling 2013

GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 23. APRIL, KL. 19.30
I VUC-SVENDBORGS STORE SAL, VIEBÆLTET 5

DAGSORDEN:
 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2012
 3. Årsrapport for 2012 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2013 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2014 forelægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag
  - forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

På valg er Edel Nielsen, Peter Dalager, Povl Erik Hansen (modtager alle genvalg)
Følgende på valg modtager ikke genvalg: Herdis Hanghøi og Per Aas Christensen

Hent den samlede årsrapport 2012 her

Regnskab 2012 uden noter og balance

Hent dagsorden og formandens beretning som pdf her

Hent referat fra generalforsamlingen her

Efter den vel overståede generalforsamling underholdt et par dygtige klaverelever fra Svendborg Musikskole og Hospicechef Marianne Horstmann fortalte om hendes interessante år som første medarbejder, der gradvist fik flere og flere med til en samlet målrettet og velfungerende organisation. Rigtigt interessant.

Efterfølgende er bestyrelsen blevet konstitueret med:
Formand: Peter Dalager
Næstformand: Else Bæk Kristensen
Kasserer: Edel Nielsen
Sekretær: Povl Erik Hansen

Se i øvrigt præsentationen af den samlede bestyrelse her