Nyt fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Nyhedsbrev nr. 25 fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Fra akut livredning til nænsom hjælp før døden

Charlotte Terp er glad for skiftet fra leder på sygehus til souschef på Hospice Sydfyn. Det er der flere grunde til.

Souschef på Hospice Sydfyn Charlotte Terp

 

”Det er slet ikke trist at arbejde på et hospice”, slår souschef Charlotte Terp fast.

Flere har spurgt hende om det, efter hun i oktober skiftede OUH ud med Hospice Sydfyn i Svendborg.

”Humor, taknemmelighed og glæde over gode oplevelser er med til at give liv til den sidste tid for både patienter og pårørende”, mener Charlotte

”Ånden og tværfagligheden i huset er stærk, og vi bruger vores tid og indlevelse til at løfte hver enkelt patient og de pårørende så godt, som muligt”, fortæller hun.

Stærke værdier

Charlotte sagde sidste år op på OUH, selv om hun i mange år brændte for at redde liv på hjertemedicinsk afsnit på OUH i Odense.

”Jeg følte ikke, det længere var muligt at leve op til mine faglige værdier pga. ressourcemangel, så en kollega gjorde mig opmærksom på jobbet her. Jeg fulgte hospicechef Marianne Nielsen en dag og blev begejstret for den ro, ryddelighed og atmosfære, her er i huset”, siger Charlotte.

”Her er smuk musik, kunst og natur - og fællesskabsfølelse mellem alle, og her kan vi tale om selv de sværeste spørgsmål i livet”, fortæller hun

Stor respekt 

Efter få måneder følte Charlotte Terp sig hjemme i lederjobbet og i parløbet med Marianne.

”Værdier som respekt, anerkendelse og åbenhed føler jeg er mere end bare ord”, siger Charlotte.

Det gælder imellem alle faggrupper af ansatte og i forhold til de frivillige.

”Det er noget helt særligt, at frivillige er med til at give sygeplejeskerne tid til at være mere for patienterne”, mener Charlotte.

Fakta om Charlotte Terp

 • Souschef på Hospice Sydfyn fra 1. oktober 2023.
 • 53 år. Bor i Faaborg med samlever gennem 30 år. To børn på 23 og 16 år.
 • Elsker at få pulsen op ved fitness, styrketræning og trampolin 4 gange om ugen.
 • Familien sejler meget i deres 40 fods motorbåd.
 • Uddannet sygeplejerske. Har arbejdet 20år på hjertemedicinsk afsnit på OUH. Oversygeplejerske gennem 10 år.
 • Har en diplomuddannelse i ledelse og en 2-årig uddannelse i organisationspsykologi fra IGA, Institut for Gruppeanalyse i København.

Et udpluk af Charlotte Terps opgaver

 • Visitere patienter
 • Få indsigt i hver patients forløb
 • Bestille medicin og depotvarer
 • Sparre med hospicelederen
 • Lægge arbejdsplaner
 • Holde MUS-samtaler
 • Lægge budget

 

Donationer for næsten 50.000 kr.

 

Siden nytår har Støtteforeningen for Hospice Sydfyn modtaget 87 donationer på mindst 200 kr. Donationer i den størrelse fra venlige givere, som oplyser deres cpr-nummer, skal der komme i alt 101 af i år, for at foreningen fortsat kan indsamle midler og opretholde momsfritagelse. Hjælpen er kærkommen, og giverne kan trække donationen fra i skat.

Revisionsfirmaet Edelbo har igen i år doneret sit honorar excl. moms med 10.500 kr. til foreningens arbejde.

Udover de store donationer er der nu doneret 24.861 kr. fra 104 donorer.

Donationer i alt siden årsskiftet er nu på 48.411 kr.

Penge som går til gode formål på Hospice Sydfyn.

 

Nyt fårehus klar inden sommerferien

 

Får og lam var desværre ikke til stede, da fotografen kom forbi. Men de vender stærkt tilbage, når det nye fårehus er etableret. Snart er håndværkere på opgaven og kan erstatte gammelt med nyt.

På Støtteforeningens bestyrelsesmøde i juni blev der givet fuld opbakning til to ansøgninger om støtte.

Det har længe været et ønske at opføre et nyt hus til fårene tættere på hospicebygningen end det nuværende hus. Flere modeller har været undersøgt, og nu er tegninger og materialevalg godkendt. Den samlede pris for nybygningen ventes at holde sig inden for de 40.-60.000 kr., som bestyrelsen tidligere har bevilget, så der blev nikket rundt om bordet til at lade foretagendet gå i gang. Med hjælp fra pedellerne ventes fårehuset at stå klar inden sommerferien.

 

Bedre forbindelse til stuerne

 

Ikke alle kan være med, når der er musik, foredrag og anden underholdning i fællesrummet ved receptionen på Hospice Sydfyn. Derfor har ledelsen gennem nogle måneder undersøgt mulighederne for bedre kameraløsning og opkobling til patientstuerne. På junimødet blev støtteforeningens bestyrelse præsenteret for et tilbud på dette samt på forskellige andre nyskabelser til en optimale IT-løsning.

- Det kan forbedre oplevelsen på stuerne både i billede og lyd, og når vi bruger teknologien til møder, vil det også lette og forbedre mulighederne, fortalte hospicechef Marianne Nielsen.

Uden yderligere forbehold blev det projekt godkendt.

 

Støtteforeningens donationer i 2023

 

Sygeplejerske Lillian Mondrup ved drikkevandskøler og kaffemaskine, som kommer alle til gode på Hospice Sydfyn. Støtteforeningen ydede en støtte på 76.000 til etableringen.

I 2023 har Støtteforeningen støttet Hospice Sydfyn med 269.006kr.

Disse penge er bl.a. gået til:

 • blomster til nyansatte – i 2023 var der 15 nyansatte
 • julegaver til de frivillige
 • tilskud til løn til den fantastiske Musikterapeut
 • vin og chokolade til de mange optrædende i løbet af året
 • 2 ens TEMADAGE for personalet - omhandlende eksistentiel og åndelig omsorg, hvilket har været med til at styrke samarbejdet og kultur mellem nye og gamle ansatte på Hospice Sydfyn.
 • Opsætning af drikkevandskøler og flytning af kaffeautomat fra køkkenarealer til opholdsstuen, så patienter og pårørende ugenert kan forsyne sig med disse drikkevarer.

Vi siger mange tak for hver en donation til Støtteforeningen.

 

Planlagte aktiviteter i nær fremtid

 

Den 11/6 2024 er der fællesmøde mellem Støtteforeningens bestyrelse og Hospicebestyrelsen. Her får vi besøg af filosof Jacob Birkler der vil tale over emnet: Aktiv Dødshjælp – for eller imod og hvor er Hospice placeret i dette spørgsmål?

På Hospice Sydfyn er der gennem juni måned nogle planlagte aktiviteter som f.eks.:

 • Mange mandage spiller Lise Vej i foyeren
 • Der er fællessang med musikterapeut Rikke
 • Der er fællestræning for patienter og pårørende ved fysioterapeut Kirsten
 • Poul Heide kommer og laver sangaften
 • Der er musikquiz i spisestuen
 • Der er Cafehygge og sysler i spisestuen
 • Winnie Schou Christensen og Palle Hinz Berg fra Svendborg kommer og afholder Fortælleværksted

Ud over disse arrangementer kredser køkkenet i rigt mål med diverse lækkerier uge efter uge, til tider med et tema som fokus.

Vi du vide mere og følge med i livet på Hospice Sydfyn er det en god idé at følge Facebook-siden Hospice Sydfyn, hvor der jævnligt bliver opslået skønne billeder af jubilarer og madarrangementer samt diverse underholdninger og i øvrigt at nærlæse Hospice Sydfyns Hjemmeside.

 

Bliv medlem af støtteforeningen

 

Prisen er kun 100 kr. pr person for et helt års personligt medlemskab. Og du må tilmelde to personer på samme adresse.

Med et medlemskab er du med til at støtte arbejdet på Hospice Sydfyn. Det kommer nemlig patienter, pårørende og frivillige hjælpere til gode.

Med et medlemskab får du adgang til den årlige generalforsamling med medbestemmelse, kaffe og kage. Og som medlem er du med til at hjælpe lokalt, mennesker med en uhelbredelig sygdom.

Meld dig ind her: https://www.hospicesydfyn.dk/personligt-medlemsskab/
Og betal sådan her:
Bankforbindelse: Danske Bank: Reg. Nr. 3224 Konto nr. 3224414412
Indbetaling - nu også via MobilePay på 712088
 
Med tak for i år fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn ønsker vi for dig og dine kære en dejlig sommer.