Generalforsamling 2022

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

21. april 2022 kl. 19.00

på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg


(evt. parkering ved SG Husets parkeringsplads)
 

Programmet er som følger:

a)    Velkomst ved formanden (kaffe og kage i salen)

b)    Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2021
 3. Årsrapport for 2021 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2022 fremlægges til orientering
 5. Forslag til kontingent for 2023 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Jens Pedersen            (modtager genvalg)
  Else Bæk Kristensen   (modtager genvalg)
  Jeff Levin Westh         (modtager genvalg)
  Niels Ole Nielsen        (modtager ikke genvalg)

  Valg af revisor:
  På valg er: RevisionsFirmaet Edelbo      (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

      c)   Hospicechef Marianne Nielsen, Hospice Sydfyn

      d)   Fællessang med musikterapeut Barbara Harbo Ilskov

 

Tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller mobil 2222 2988 senest 11. april 2021

Hent her:

Revideret årrapport for 2021 - Referat fra generalforsamlingen