Palliation

Palliation betyder at lægge en kappe af omsorg og lindring omkring den alvorligt syge og dennes pårørende.
 
Formålet med den palliative indsats på Hospice Sydfyn er at fremme livskvaliteten for patienter og pårørende i forbindelse med de er ramt af livstruende sygdom.

Den palliative indsats skal lindre lidelsen uanset om det er problemer af fysisk, psykisk, psykosocial eller åndelig karakter.
 
WHO definerer palliation som en indsats, der har til ”formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”.
 
Yderligere oplysninger ift de faglige retningslinjer kan findes i Sundhedstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats 2017, og på Videncenter for Rehabilitering og Palliation REHPA.