Projekt: Hospice på Sydfyn

Efter at en initiativgruppe havde arbejdet i et års tid med ideen om et hospice på Sydfyn, - blev der d. 14. jan. 2009 ved en stiftende generalforsamling oprettet en støtteforening for Hospice Sydfyn.

Støtteforeningens formål er:

At formidle hospicetanken og støtte Hospice Sydfyn med gaver og frivilligt socialt og praktisk arbejde.

Hvad er et Hospice?
Hospice betyder herberg, og ordet har siden 1200-tallet været brugt om herberger på klostre.
Nyere tids første hospice åbnedes 1967 i London efter 19 års forarbejde. Det var Dame Cicely Sounters, som var sygeplejerske og siden uddannede sig til læge, som indsamlede midlerne til det første hospice, Sct. Christophers Hospice i London. Hun havde været forelsket i en kræftpatient, som døde i 1947 og ham havde hun lovet at arbejde for bedre forhold for døende. Selv døde hun i 2005.

En værdig afsked med omsorgsfuld og smertefri pleje
På et hospice har personalet det fælles mål at yde døende medborgere hjælp til en værdig afsked med livet – i gode, rolige omgivelser og med omsorgsfuld og smertefri pleje. Desuden ydes der støtte til den døendes pårørende før og efter tabet. Under opholdet skal der være plads til de pårørende, - også til børn. 
På et hospice dør langt de fleste af kræft, fordi denne sygdom giver den mest forudsigelige restlevetid. Andre kategorier kunne være forskellige sclerosetyper, hjerte-lungesygdomme og AIDS. Den gennemsnitlige opholdstid er 3-4 uger.

Bedring under opholdet
Af og til opleves det, at den døende liver op i en kort periode, når hospiceopholdet er påbegyndt. Det kan skyldes, at den syge nu får en optimal pleje, omsorg og smertelindring, men en medvirkende årsag kan også være, at en voldsom belastning for familien lettes og den syge lettes for en bekymrende byrde.

Personalet
Plejepersonalet består blandt andet af sygeplejersker, læger og fysioterapeut, ligesom der er tilknyttet bistand fra socialrådgiver, psykolog og præst. Man har erfaring for, at en ideel hospicestørrelse er på 12 hospicepladser, fordi det passer godt med at skabe en rolig, hjemlig atmosfære og en hensigtsmæssig personaleanvendelse.
Desuden er der tilknyttet en stab af frivillige til forskellige opgaver, til stor glæde og nytte for hospicet.

Tilbud om hospiceomsorg omfatter mennesker:

 • der har en uhelbredelig sygdom med heraf følgende komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller åndelig art,
 • der skønnes at have kort levetid tilbage,
 • der har afsluttet al helbredende behandling
 • der er velinformeret om plejemulighederne i eget hjem, på sygehus, på plejehjem og på hospice,
 • der selv ønsker hospiceophold.

 
Økonomien
Det skal fremhæves, at et ophold på hospice er gratis for den syge. Et hospice er typisk oprettet som en selvejende institution, - og med driftsoverenskomst med Regionen og kommunerne. Et nyt hospice med 12 pladser koster ca. 40 mill. kr.

Regionen og den lokale opbakning gennem støtteforeningen
Region Syddanmark har valgt, at budgettere med driftsmidler til Hospice Sydfyn fra 2011. Det er derfor vigtigt at vi gennem med en bred lokal opbakning støtter op omkring at få det gjort til virkelighed.
Støtteforeningen vægter højt, at bestyrelsen har repræsentanter fra alle de fem kommuner:
Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø.

Orientering fra støtteforeningen
Støtteforeningen vil løbende tilpasse sine informationer med

 • Indmeldelsesblanketter og foldere med oplysninger om hospicefilosofien kan fås på biblioteker, hos egen læge, og de ligger i kirkernes våbenhuse.
 • Salg af kort med foreningens smukke logo. Af logoet har vi fået lavet dobbelte postkort, som sælges i SAK’s kunstbygning.
 • Koordinering af den frivillige indsats omkring aktiviteter, der skaber opmærksomhed og samler midler til Støtteforeningen og Hospice Sydfyn.
 • Tilbud om foredrag om hospicetanken.
 • Nyhedsmails og pressemeddelelser om arrangementer og events.
 • Nyhedsmails til medlemmer om udviklingen på Hospice Sydfyn