Gaver og donationer

Donationer til Støtteforeningen

 

Betaling over MobilePay: 712088
Skriv i beskedfeltet: Donation - Navn - Adresse - CPR

 

Indbetaling i Danske Bank: Reg. Nr. 3224 Konto nr. 3224414412

(Det er gebyrfrit at indbetale til Støtteforeningens konto i afdelingen i Svendborg)
Skriv i besked til modtager: Donation - Navn - Adresse og evt. CPR på bankoverførslen.


Støtteforeningens CVR-nr.: 32595057

Se donationslister for 20092010201120122013, 2014, 20152016, 20172018201920202021, 20222023 og 2024

Støtteforeningen Hospice Sydfyn er fra og med 2009 godkendt efter ligningslovens § 8 A - med en gentagelse af ansøgningen i 2015.

Det er vort mål at få mindst 101 donationer (på 200 kroner eller derover). For at kunne opretholde vores godkendelse efter Ligningslovens § 8A er det derfor vigtigt, at du ved indbetalingen oplyser navn og adresse. Og hvis du oplyser cpr.nr, vil vi indberette beløbet til SKAT, så du automatisk får skattefradrag for donationen.

Krav til godkendelse (Uddrag af BEK. Nr. 282 af 26/03/2014):

  1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
  2. Antal gavegivere skal overstige 100
  3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende forening.
  4. Den årlige bruttoindtægt eller egenkapitalens størrelse skal overstige 150.000 kr.
  5. Antal kontingentbetalende medlemmer skal overstige 300 personer/virksomheder og kontingentets størrelse skal have en størrelse, så den dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

Medlemskontingentet kan ikke omfattes som gave.

Hvornår kan jeg få fradrag?

  1. Du kan får fradrag både for små og store beløb.
  2. Maksimalt fradrag i 2023 er 17.700 kr.
  3. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.
  4. Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb.
  5. Foreningen indberetter til Skat uanset beløb – det kræver dog giverens personnummer eller virksomhedens CVR.

 


ARV

Da Støtteforeningen for Hospice Sydfyn er godkendt af indsamlingsnævnet og efter § 8A i Ligningsloven, betyder det, at Støtteforeningen for Hospice Sydfyn er fritaget for boafgift (tidligere kaldet arveafgift).

Dette betyder, at hele beløbet, som du betænker til Støtteforeningen,vil gå til arbejdet på Hospice Sydfyn.