Gaver og donationer

Donationer til Støtteforeningen

 

Betaling over MobilePay: 712088
Skriv i beskedfeltet: Donation - Navn - Adresse - CPR

 

Indbetaling i Danske Bank: Reg. Nr. 3224 Konto nr. 3224414412

(Det er gebyrfrit at indbetale til Støtteforeningens konto i afdelingen i Svendborg)
Skriv i besked til modtager: Donation - Navn - Adresse og evt. CPR på bankoverførslen.


Støtteforeningens CVR-nr.: 32595057

Se donationslister for 20092010201120122013, 2014, 20152016, 20172018201920202021, 2022 og 2023

Støtteforeningen Hospice Sydfyn er fra og med 2009 godkendt efter ligningslovens § 8 A - med en gentagelse af ansøgningen i 2015.

Hvis CPR nr. oplyses vil Støtteforeningen indberette donationen til SKAT, så der gives fradrag i den personlige indkomst efter gældende regler.
Vi skriver nyt, hvis det giver anledning til en ændring i, hvornår man kan få fradrag.

Krav til godkendelse (Uddrag af BEK. Nr. 282 af 26/03/2014):

  1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
  2. Antal gavegivere skal overstige 100
  3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende forening.
  4. Den årlige bruttoindtægt eller egenkapitalens størrelse skal overstige 150.000 kr.
  5. Antal kontingentbetalende medlemmer skal overstige 300 personer/virksomheder og kontingentets størrelse skal have en størrelse, så den dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

Medlemskontingentet kan ikke omfattes som gave.

Hvornår kan jeg få fradrag?

  1. Du kan får fradrag både for små og store beløb.
  2. Maksimalt fradrag i 2023 er 17.700 kr.
  3. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.
  4. Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb.
  5. Foreningen indberetter til Skat uanset beløb – det kræver dog giverens personnummer eller virksomhedens CVR.

 


Donationer direkte til Hospice Sydfyn

Det er også muligt at donere gaver eller penge direkte til Hospice Sydfyn.

Her er der ikke mulighed for skattefradrag.

Institutionens konto i Sydbank er regnr.: 8072 konto: 0001016865

MobilePay: 89307

CVR: 32687784