Jubilæumsnyhedsbrev - efterår 2022

Nyhedsbrev nr. 20 fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

Indhold for nyhedsbrevet

 1. De var med til at starte Støtteforeningen
 2. Disse har - blandt andre - støttet Hospice Sydfyn
 3. C.C. Jensen gav vigtigt startskub
 4. Kort og godt om "fødslen" af Hospice Sydfyn
 5. Anselig arv mærkes endnu
 6. Som frivillig bliver du udfordret og beriget
 7. Støtteforeningens donationer til Hospice Sydfyn gennem 10 år
 8. Hvilke muligheder for støtte har pårørende på Hospice Sydfyn?
 9. Derfor går der får i hestefolden
 10. Vidste du det om Hospice Sydfyn?
 11. Hilsener fra patienter og pårørende
 12. Få skattefradrag - og hjælp os i mål
 13. Og endelig: en stor tak til ...

De var med til at starte Støtteforeningen

Inden Støtteforeningen for Hospice Sydfyn var en realitet, havde en række mennesker ydet en meget stor indsats i arbejdet på at få skabt støtteforeningen. I dette nyhedsbrev har vi lyst til at hylde følgende personer:

Initiativgruppen: 2008 – 14. januar 2009 (dato for stiftelse af Støtteforeningen for Hospice Sydfyn)

 • Jess Heine Andersen (arkitekt)
 • Ingelis Axfort (sygeplejerske)
 • Torben Hviid (tidl. skoleinspektør)
 • Else Bæk Kristensen ( bibliotekar)
 • Hans Bach Piekut (tidl. skoleinspektør)
 • Anne-Grete Thestrup (præst)
 • Birte Westh (tidl. skolelæge)

Første bestyrelse i Støtteforeningen 14. januar 2009 – 18. marts 2010

 • Per Aas Christensen (provst): formand
 • Herdis Hanghøj (socialudvalgsformand, Fåborg/Midtfyn kommune): næstformand
 • Edel Nielsen (lektor): kasserer
 • Povl Erik Hansen (arkitekt, Langeland): sekretær
 • Peter Dalager (overlæge, Nyborg)
 • Else Bæk Kristensen (bibliotekar)
 • Doris Ottesen (cand. theol., forfatter, Ærø)
 • Merete Rieck (erhvervskvinde, foredragsholder)
 • Birte Westh (tidl. skolelæge)

 


Disse har - blandt andre - støttet Hospice Sydfyn

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn er meget afhængig af støtte. Heldigvis har vi mange aktive medlemmer, som hvert år donerer penge til støtteforeningen. Vi har dog også lyst til at fremhæve følgende:

 • Svendborg Inner Wheel holdt flere loppemarkeder, og overskuddet på kr. 35.000 blev i anledning af klubbens 50 års jubilæum den 9. september 2008 doneret til arbejdet med at få etableret Hospice Sydfyn.
 • Henrik Salomon (død i 2021) gav 11.175 kr. – overskuddet fra en Elvis gospelkorkoncert på Svendborg Teater primo januar 2009
 • Advokat Henrik Horn Andersen (død i 2017) lavede vederlagsfrit udkast til støtteforeningens vedtægter
 • Kunstner Birte Einar Jensen lavede logo til støtteforeningen, og det er stadig i brug med en mindre tilretning.
 • Arkitekt Charlotte Folke (dengang tegnestue i Svendborg) var en uvurderlig hjælp i opbygningen af Hospice Sydfyn. Hun var honoreret for en del at sit arbejde, men lavede også mange ting på frivillig basis.
 • Ved stiftelsen af støtteforeningen (2009) fik den overdraget en bankkonto på ca. 35.000 kr. samt en kontant beholdning på næsten 7.000 kr.
 • Sct. Jørgens Sognegård stillede lokale til rådighed til afholdelse af bestyrelsesmøder ind til 2012, hvor bygningerne til hospice var klar.
 • Kortemann-IT hostede hjemmesiden uden betaling indtil hospice var en realitet.
 • Acacia blomster gav 25 % rabat på blomster i de første 4 år
 • RevisionsFirmaet Edelbo reviderede støtteforeningens regnskab, og det gør de endnu.

Alle kontante donationer kan ses på Hospice Sydfyns hjemmeside under Støtteforening > Gaver og Donationer f.eks Til Støtteforeningen 2009 - Hospice Sydfyn

 


C.C. Jensen gav vigtigt startskub

Det var ikke tilfældigt, at C.C. Jensen tidligt blev spurgt om økonomisk støtte til drømmen om et Hospice Sydfyn. Hvis den store, lokale virksomhed ville biddrage, kunne det inspirere mange andre til det samme. Og netop sådan gik det.

Det var heller ikke tilfældigt, at det var medinitiativtager Else Bæk Kristensen, der henvendte sig til C.C. Jensen. Hun var lillesøster til bestyrelsesformand Peter Borch i virksomheden, og direktør Carl Aage Jensen kunne hurtigt se den gode ide. Derfor donerede virksomheden 100 kr. for hver af de over 200 medarbejdere. Samtidig blev alle ansatte indkaldt til fællesmøde i kantinen på Rødeledsvej, hvor de hørte om projektet, og de fik knap lov til at køre igen, før de havde lovet at give penge til støtteforeningen, som skulle rejse 300.000 kr. til stamkapital for den selvejende institution.

Det var bestemt heller ikke tilfældigt, at Carl Aage Jensen blev bedt om at træde ind i bestyrelsen fra 2010. Hans kompetencer og blik for konstruktive løsninger var efterspurgt i bestyrelsens arbejde i opstartsfasen og i institutionens første leveår.

”Nogle mente nok, at enten ingeniør Ib Thorseng eller jeg skulle være formand, men vi takkede nej, så sagde Edel Nielsen ”jeg vil godt”. Så kiggede alle forundret ned på den lille dame – men sikke en dame”, husker Carl Aage.

”Edel viste sig at være en dygtig formand. Kontant, charmerende og altid velforberedt. Til tider omstændelig i demokratiets navn. Men det var med til at sikre, at vi aldrig kom op at skændes i de 53 bestyrelsesmøder og lige så mange byggemøder fra starten i 2010 til indvielsen i 2012, hvoraf mange blev holdt ved C.C. Jensen”, fortæller han.

Alle lystrede Edel…

Bestyrelsen var på inspirationstur til andre hospicer i landet, og tog de bedste ideer med hjem. De var rundt på Sydfyn for at finde en god placering og blev snart enige om, at placeringen bag Tipsgården i Svendborg var et smukt og fredfyldt sted.

Alle i bestyrelsen var enige om en enkel selskabskonstruktion koblet tæt op på en driftsaftale med Region Syddanmark. Alle var også enige om, hvem der skulle vinde arkitektkonkurrencen, bl.a. fordi bygningen blev udlagt i én etage, enkel, lys og overskuelig.

”Så satte Edel mig til at køre rundt med damerne, når vi skulle ud at vælge kunst til væggene, og de var dygtige til at forhandle gode priser hjem”, fortæller Carl Aage.

”Til indvielsen udkommanderede Edel os også til forskellige opgaver, og støtteforeningens formand, provst Per Aas Christensen, blev sendt ud som parkeringsvagt. Lige da han fik beskeden, gav det godt nok et ryk i ham”, fortæller Carl Aage med en klukkende latter.

Carl Aage Jensen skynder sig dog at sige, at Edel fornemmede, når alle var trætte. Så havde hun en flaske vin med til næste bestyrelsesmøde, som vi kunne nyde sammen.

Samarbejdet lønnede sig. Byggeriet stod færdigt før tidsfristen, og det holdt budgettet trods overraskelser undervejs. Det blev bemærket af bl.a. politikerne ved indvielsen.

Carl Aage Jensen fortsatte i bestyrelsen indtil udgangen af 2017. Løbende blev medlemmerne skiftet ud, og det skete ud fra en beskrivelse af de kompetencer, Hospice Sydfyn havde brug for.

”Vi var enige om, at vi skulle tage mindre hensyn til politiske farver end til paletten af nødvendige kompetencer, og derfor har Region Syddanmark kun en enkelt repræsentant i bestyrelsen”, fortæller Carl Aage Jensen.

Stort behov i fremtiden

På den lange bane er Carl Aage Jensen ikke i tvivl om Hospice Sydfyns eksistensberettigelse. Behovet for de 12 pladser forventer han kun vil stige, og både bygningerne og placeringen er efter hans vurdering langtidsholdbare. De er da også blevet gennemtjekket fra start af mange parter.

”Jeg husker stadig”, siger Carl Aage med et skælmsk smil, ”inspektøren fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, da hun besigtigede de færdige lokaler. Hun var temmelig høj og kunne som de færreste kigge ned i lysarmaturerne langs gangen. Hun trak en finger hen over den ene og konstaterede tørt, ”Den er vist ikke gjort rent”.

Men ellers var hun meget tilfreds med forvaltningen af fondens bevilling på 4,5 mio. kr..

C.C. Jensen har været erhvervssponsor i støtteforeningen siden starten, selv om firmaet ikke har en eneste lokal kunde i Svendborg til sine oliefiltre.

”Til gengæld henter vi arbejdskraft i lokalområdet, så vi har brug for, at her er et godt miljø i kommunen. Derfor har vi indirekte glæde af Hospice Sydfyns succes”, siger Carl Aage.

”Vel er hospicetanken grundlæggende sekterisk, men privathospitalet er åbent for alle, der med lægelig henvisning har brug for den lindrende pleje, og det har været en stor oplevelse at være med til at etablere i Svendborg”, konstaterer Carl Aage Jensen.

 


Kort og godt om "fødslen" af Hospice Sydfyn

9.9.2008 – Første kontante støtte til SHS – 35.000 kr. fra Inner Wheel

27.11.2008 – Borgermøde på Fyns Amts Avis om hospice-projektet

14.1.2009 – Stiftende generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

16.3.2009 – Regionsrådsformand Carl Holst meddeler overfor TV2 Fyn, at han vil støtte et hospice på Sydfyn

31.12.2009 – Foreningen har aktiver for ca. 440.000 kr. efter intensiv støtteindsamling hos virksomheder og private

14.1.2010 – Den selvejende Institution Hospice Sydfyn stiftes formelt, og den første bestyrelse vælges.

26.1.2010 - Første møde mellem regionsrådet og Hospice Sydfyn

26.5.2010 – Regionsrådsformand Carl Holst underskriver løfte om driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og Hospice Sydfyn

10.6.2010 – Temadag om værdigrundlaget. I oktober er bestyrelsens idekatalog færdigt

4.11.2010 – Hospice Sydfyn er ene om at byde på 14.500 kvadratmeter grund på Skovsbovej 100. Købt for 1.175.000 kr.

22.11.2010 – Regionsrådet godkender driftsoverenskomst med Hospice Sydfyn og får en plads i den selvejende institutions bestyrelse.

11.3.2011 – Vinderen af licitationen på byggeriet offentliggøres, B.Nygaard Sørensen A/S, som har budt 29,9 mio. kr.

26.5.2011 – A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 4,5 mio. kr. Den indtil videre største enkeltdonation

1.8.2011 – Hospice Sydfyn er ene om at byde mindsteprisen på 640.000 kr. for 6400 kvadratmeter nabogrund.

12.9.2011 – Første spadestik med regionsrådsformand Carl Holst og Svendborg Kommunes borgmester, Curt Sørensen. Begge roste projektet og den usædvanligt hurtige proces siden projektgruppens start. Og tempoet fortsætter under byggefasen, selv om grunden har været oversvømmet.

Formand for regionsrådet i Region Syddanmark, Carl Holst, holder paraplyen for kasserer og medstifter af Støtteforeningen for Hospice Sydfyn, Edel Nielsen (Foto Niels Ole Nielsen)

28.11.2011 Byggepladsen (administrationsfløjen set mod syd) (Foto Niels Ole Nielsen)
Den 26.11.2011 vælter en storm en del af administrationsfløjen. Elementerne i forgrunden stammer fra skaden. Heldigvis dækkes skaderne af forsikringen.

14.1.2012 - Byggepladsen (patientfløjene) 12 dage før rejsegildet (Foto Niels Ole Nielsen)

26.1.2012 - Rejsegilde (Foto Henning Hammelsvang)

70 deltager ved rejsegildet, hvor både tag og vinduer er monteret, så alle kan være indenfor i tørvejr.

1.4. 2012 – Hospicechef ansat

1.6.2012 – Souschef ansat

27.7.2012 – Tæt på målet (Foto Niels Ole Nielsen)

1.8.2012 – Pedel og sekretær ansat

1.9.2012 – Køkkenchef og frivilligkoordinator ansat

3.9.2012 - Bygningerne overdraget fra totalentreprenøren ca. to uger før det planlagte tidspunkt og indenfor budgetrammen. (Foto Niels Ole Nielsen)

1.10.2012 – Sygeplejersker, øvrigt køkkenpersonale, fysioterapeut og psykolog ansat – og dermed i alt 38 ansatte i blandede fuld- og deltidsstillinger

1.10.2012 – På arkitekturens dag modtager Hospice Sydfyn sammen med to andre projekter Svendborg Kommunes arkitekturpris

12.10.2012 – Officiel indvielse af Hospice Sydfyn

22.10.2012 – Første patient bliver indkvarteret, og hurtigt er alle 12 stuer i brug.

Du er værdifuld fordi du er dig, og du betyder noget indtil det sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, men også så du kan leve indtil du dør.
Citat fra grundlæggeren af hospicefilosofien Dame Cicerly Saunders


Anselig arv mærkes endnu

Den 4. februar 2013 døde Jørgen Pedersen, pensioneret gymnasielektor og medlem af Støtteforeningen for Hospice Sydfyn siden 2009. Han testamenterede hele sin formue - ejendom, sommerhus, værdipapirer, indestående i banken, en ældre bil og en del indbo til Støtteforeningen for Hospice Sydfyn. I alt opgjort i 2014 til 3.868.285 kr.

Den store arv udgør stadig en væsentlig del af formuen i støtteforeningen, og forrentningen har været med til at støtte masser af projekter og donationer til Hospice Sydfyn i de seneste otte år.

 


Som frivillig bliver du udfordret og beriget

Tidligere oversygeplejerske, Lise Vej, har været frivillig i Hospice Sydfyn siden efteråret 2012. Psykoterapeut og tidligere lærer, Inger Kruchov, har været frivilligkoordinator på Hospice Sydfyn 1. september siden 2012. Begge er begejstrede for ansvaret, nærværet, det uventede og det smukke i hverdagen med patienter, pårørende og personale.

Før Inger Kruchov søgte deltidsstillingen som koordinator, kendte hun til tabet af nære i sin egen familie. Hun vidste, at der ikke er langt fra latter til gråd nogle gange, og at man har lov til at være i alle sine følelser. Den erfaring kunne hun bruge i arbejdet med at udvælge frivillige og koordinere deres indsats.

Glemmer sygdommen en stund

Næsten fra starten har der været omkring 60 frivillige i teamet, og lige nu er der 56 aktive. 48 kvinder og 8 mænd.

”Ikke alle hospice i Danmark har så mange frivillige mænd, så vi er heldige, for der er mandlige patienter og pårørende, som gerne vil have en snak med en mand”, fortæller Inger.

De frivillige er noteret i en bog med beskrivelse af deres kompetencer, opgaver og interesser, så det letter personalet i at finde det rette match i særlige situationer. Eksempelvis ville en patient engang gerne spille bridge, og da der mødte tre velklædte spillere til en formiddags spil, vakte det stor glæde.

”Jeg glemte helt, jeg er syg”, sagde patienten bagefter.

Alle talenter i brug

De 56 frivillige er fordelt på opgaver og indskrevet i deres egen vagtplan. De første møder nogle dage kl. 9 og hjælper pedellerne i haven, nyder en kaffepause sammen og fortsætter derefter med at holde området smukt.

Andre møder om formiddagen i besøgstjenesten, hvor de snakker med patienter, kører ærinder for dem eller hvad behovet ellers er.

Det næste hold møder ind en time før frokost og gør klar, fungerer som værter under frokosten og rydder op bagefter. Det praktiske betyder meget, men det vigtigste er den gode samtale om alt fra soldatertiden over strikkeopskrifter til aktuelle begivenheder.

Andre sørger for arrangementer om eftermiddagen eller først på aftenen med lokale musikere eller kendte kunstnere. Hver anden uge er der sangaften, og de mange stjernestunder bliver transmitteret ind til tv-apparaterne på stuerne, hvis nogen ikke kan komme ud og være med.

Rørende toner

Mindst en gang om ugen underholder Lise Vej på flyglet i opholdsstuen. En udfordring hun er meget glad for at have påtaget sig.

”Musikken bryder barrierer og skaber fællesskab og nærvær. Det er en særlig oplevelse blandt andet, når jeg kører klaveret ind på en stue, fordi patienten ikke kan komme ud, og jeg her spiller jeg ”ønskemusik””, siger Lise.

”Ja, det er smukt og rørende”, siger Inger.

Hyggevognen spreder glæde

Et par aftener om ugen, pakker de frivillige en ”hyggevogn” med bl.a.kaffe, kakao, cognac og ingredienser til Irish Coffee, og det giver smil på læberne både på stuerne og hos de frivillige.

”Det er rart at mærke den overraskelse og glæde, vi bliver mødt med ved blot at byde på lidt godt”, siger Lise.

Den fysiske pleje tager personalet sig af, og det bliver der bedre tid til, når de frivillige pynter op med dekorationer og hygger med de patienter, der ønsker det. Arbejdsfordelingen er klar og samarbejdet godt.

Livsværdi, der flytter grænser

”For mig giver det livsværdi fortsat at kunne deltage i samfundslivet, og det flytter grænser”, siger Lise.

”Den underholdning jeg har syntes var for larmende eller plat, blev af nogle beboere beskrevet som ”det bedste de havde oplevet” – så det giver også mig nye perspektiver på tilværelsen”, siger hun

I sjældne tilfælde kan der være stærke oplevelser, som kan ramme følelsesmæssigt hårdt, men netop derfor er Inger ansat til at give supervision, og alle bliver inviteret til fælles fyraftensmøder, hvor man kan tale om både svære og store oplevelser, så de er til at bære for alle.

”Sammen med personalet har vi fokus på, hvad der gør, at frivillige holder længe, for de er helt sikkert med til at højne livskvaliteten for patienterne”, siger Inger.

10 års jubilarerne i teamet er naturligvis blevet fejret.

 


Støtteforeningens donationer til Hospice Sydfyn gennem 10 år

2012
I forbindelse med åbningen af Hospice Sydfyn oktober 2012 kunne Støtteforeningen tildele stedet et flygel med tilbehør, Glasfugle af Patursson til forhallen, en ismaskine, elektronisk vagtplan for de frivillige, AV-udstyr og TV m.m for i alt 645.000 kr.

2013
Støtteforeningen har dette år købt borde og stole til patientstuerne og i.f.m.  Hospice Sydfyns 1 års fødselsdag gav foreningen en stor krukke, der pryder indgangspartiet.

2014
Dette år tildelte Støtteforeningen stedet følgende: mellemborde til mødebordene, bil og trailer med logo, blødgøringsanlæg til vand, hjemmeberettelsessæt til hospicepræsten, anlæggelse af sti ved Hospice, lederuddannelse til afdelingssygeplejerske Marianne Nielsen, uddannelse af den palliative sygepleje til sygeplejerske Hanne Damgaard, temadag til frivillige ”vågekoner”, sommerudflugt til Drejø for de frivillige samt et maleri til Hospice Sydfyn i anledning af 2. års fødselsdag. I alt for 404.852 kr. Desuden modtog Støtteforeningen fra pårørende øremærkede donationer: et maleri til stue 9 og en oplevelse til personalet, der blev til en tur i Rottefælden.

2015
Dette år støttede Hospice Sydfyn med 639.781 kr., som bl.a. er brugt til blomster til nyansatte, blomsterkursus, årlig udflugt og julegaver til de frivillige, ledelsesuddannelse til afdelingssygeplejerske og souschef Marianne Nielsen, frikøb af udviklingssygeplejerske Hanne Damgaard med henblik på at styrke udviklingsarbejdet, tilskud til ansættelse af musikterapeut Anette Gøl Segilmann samt indkøb af 10 stk. Farstrup lænestole til patientstuerne.

2016
Dette år blev Hospice Sydfyn støttet med 232.908 kr., som bl.a. blev brugt til blomster til nyansatte, årlig udflugt og julegaver til de ansatte, kurser for de frivillige, uddannelse af personale i narrativ samtale ( 8 personer)  og etablering af fårehegn. Desuden besluttede Støtteforeningen at støtte et forskningsprojekt: RHEBA (videncenter for rehabilitering og palliation), som Hospice Sydfyn deltog i med 50.000kr i 2016 og 50.000kr i 2017.

2017
295.874 kr. tildelte Støtteforeningen dette år. Pengene blev bl.a. brugt til blomster til nyansatte, udflugt, julegaver og kørsel til de frivillige, uddannelse af personale i Narrativ Samtale (8personer), et ægte tæppe til samtalerummet (tillæg til donation fra Lions Club Faaborg-Broby), bøger: ”Snak på livet løs”, udendørs bænke inkl. Græsarmering og en fem års fødselsdagsgave: en mobil touchskærm inkl. undervisning.

2018
Dette år kunne Støtteforeningen tildele 214.456 kr., som bl.a. blev brugt på blomster til nyansatte, udflugt og julegaver til de frivillige. Ud over støtte til REHPA , støttedes dette år også forskningsprojektet ”Åndelig og eksistentiel omsorg på hospice” med 100.000 kr.

2019
I 2019 blev Hospice Sydfyn støttet med 108.912 kr. som gik til blomster til nyansatte, den årlige udflugt og julegaver til de frivillige samt underskudsgaranti på 34.966 kr. til medarbejdernes deltagelse i kurset ”Åndelig og eksistentiel omsorg”

2020
Årets støttebeløb på 288.145 kr. gik til blomster til nyansatte, forårsbuketter til patientstuerne, ”Corona-vin” som opmuntring til de ansatte på Hospice Sydfyn, julegaver til de frivillige, tilskud til musikterapi, opfølgningsprojekt ”Åndelig og eksistentiel omsorg på hospice”, artikel om Hospice Sydfyn i FAA juni 2020 og frikøb af artikel om souschef Marianne Nielsen i FAA.

2021
209.278 kr. gik dette år til blomster til de nyansatte, julegaver og udflugt til de frivillige, tilskud til musikterapi, frikøb af artikel om souschef Marianne Nielsen, vin og chokolade til de optrædende på Hospice Sydfyn samt tilskud til afskedsreception for Hospicechef Marianne Horstmann den 28. november 2021.

Alt ovenstående er kun muligt p.g.a. den økonomiske støtte, der gives Støtteforeningen gennem donationer, kontingenter og arven efter Jørgen Pedersen, hvilket vi er meget taknemmelige over – tusind tak!
 


Hvilke muligheder for støtte har pårørende på Hospice Sydfyn?

Når man som pårørende færdes på Hospice Sydfyn, vil man med det samme mærke roen og omsorgen. Pårørende er en gave – de ved alt!

Som pårørende er man primært til stede for sin nære, men der gives støtte til også at være aktiv i hverdagen omkring sin nære.

Der er besøgstid døgnet rundt, men ønskes det, hjælper sygeplejerskerne gerne med at sætte rammer for, hvem der kommer hvornår, hvor længe o.s.v.

De fysiske rammer giver mulighed for at overnatte på stuen hos sin nære, og der er ligeledes 2 gæsteværelser med bad, toilet og TV, som kan lejes med linned. Læs mere.

Der er mulighed for at tilkøbe forplejning ( se ligeledes prisliste). Stedet har rigtig dygtige kokke, så hvert måltid er en opmuntring.

Som adspredelse er der et børne-ungerum med diverse aktivitetsmuligheder for disse aldersgrupper. Der er pause-nicher, som er hyggeligt indrettede med kunst, planter og gode møbler. Der er opholdsstue og spisestue ligeledes hyggeligt og komfortabelt indrettede. De frivillige i huset sørger for friske blomster og andre dekorationer. Der er til huset knyttet en musikterapeut, som tilbyder seancer for patienter og pårørende. Desuden bliver der med jævne mellemrum afholdt sangaftener og diverse underholdning.

Udenfor er der mulighed for at spille fodbold og nyde stedets drivhus, hvor man i stille hyggelige omgivelser kan vende situationen. Der er et areal med får, som ofte kan give smil på læben.

Der er mulighed, også som pårørende, for at blive behandlet med NADA: øreakupunktur. Dette kan bl.a. afhjælpe angst, søvnproblemer, fysisk og psykisk uro. Her kan man ligge i behagelige liggestole med et varmt tæppe i de 45 min. behandlingen varer. Det kan også foregå på patientstuen.

Alle personalegrupper: Sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst, psykolog, socialrådgiver, pedel, sekretærer, servicepersonalet og ledelsen er altid parate med hjælp og støtte til at gøre situationen mindst belastende også for de pårørende.

Der er tilbydes  Pårørendesamtale (alle tider i døgnet) ca indenfor den 1. uge, som er en alenesamtale for den nærmeste pårørende, hvor det primært drejer sig om at afklare den pårørendes situation og behov for støtte.

Familiesamtale er ligeledes et tilbud indenfor 1-2 uger. Her er der mulighed for at få fortalt, hvad der fylder med støtte fra 2 fra personalegruppen.

Samtale med familier med børn og unge er også et tilbud. Barnet eller den unge har tilbud om enesamtale dog med accept fra forældre. Alle samtaler følges op efter 2-3 uger, hvor tiden og  fremtiden ridses op sammen med læge og sygeplejerske.

Sorgudviklingen hos den enkelte pårørende er man ligeledes opmærksom på, og der støttes op omkring de observationer, der gøres. Som støtte i sorg og savn afsender primærsygeplejersken en hilsen til de pårørende ca. en uge efter dødsfaldet. Det er en håndskrevet hilsen, hvor der bl.a. berettes om særlige oplevelser og stunder med den afdøde. Efter en måned får den nærmeste pårørende en opringning med mulighed for spørgsmål og afklaringer. Desuden er man altid velkommen til at aflægge Hospice Sydfyn et besøg i tiden efter dødsfaldet, hvis man har behov for samtale eller lignende.

Ved skranken på Hospice Sydfyn og her på hjemmesiden er der talrige pjecer tilgængelige, som man kan blive klogere på. Kig og klik dig omkring.


Derfor går der får i hestefolden

Folden foran Hospice Sydfyn, hvor fårene i dag nyder tilværelsen, blev i foråret 2014 indviet som hestefold. Lige fra byggeriets start har der været planer om, at få dyr på vores eng ud for hospice. Aftalen med Erhvervsforskolen blev, at deres natur- og friluftslinje kunne bruge engen til græsning. Et hyggeligt men sjældent syn, for hestene foråd sig i græsset og måtte holdes væk.

I efteråret 2015 fik vi i stedet en aftale med Pernille Mahnfeldt, der er fåreavler i Bjerreby, og med Svendborg Kommune om, at der kunne sættes fire moderfår med tilhørende lam ud på engen.

I løbet af marts 2016 blev der derfor genetableret en indhegning og en shelter, og midt i april 2016 blev tre moderfår og fem lam sat ud. De kommer alle hjem til gården i slutningen af oktober, og hver sommer lige siden har alle på Hospice Sydfyn kunnet nyde synet af fårene på engen.

 


Vidste du det om Hospice Sydfyn?

Vi har plads til 12 patienter, og er et sted med hjemlige, trygge rammer, der giver specialiseret, tværfagligt og individuel lindrende behandling og pleje til uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende.

Du møder som patient et tværfagligt personale bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, kok, præst, pedel, rengøringshjælp, sekretærer, ledere, frivilligkoordinator samt en lang række frivillige.

Personalet søger, i et godt samarbejde, at lindre det der plager den enkelte uanset om det er af fysisk, psykisk, social eller åndelig karakter.
 
Ophold på hospice er gratis.

 

 


Hilsener fra patienter og pårørende

På Hospice Sydfyn er vi så priviligerede, at vi ofte modtager hilsener fra patienter og pårørende. Vi er taknemmelige for de livsbekræftende hilsener, og vi har fået lov til at give disse hilsener videre.

Kære Susanne Holmegaard og hele personalet på Hospice Sydfyn
Tusind tak for det søde og empatiske kort, som jeg og vores store familie har modtaget fra Hospice Sydfyn. 

Det er meget rørende og en stor hjælp for os alle at modtage jeres søde og både tilbageskuende og fremadrettede ord om Benedikte og vi efterladte. 

Vi har været ubetinget glade for, at Benedikte tilbragte sin sidste tid på jeres fantastiske sted, og det varmer os alle, at I også prioriterer at kontakte os her efter Benediktes død.

Jeg er sikker på, at jeres håndskrevne kort her i tiden efter Benediktes død kan være med til at hjælpe os med at gennemleve sorgen over tabet af Benedikte på en god måde. Jeg har bemærket, at vi i familien også er begyndt at smile, når vi taler om og mindes Benedikte.

Jeg sender mange hilsener fra min store familie til hele personalet på Hospice Sydfyn.

Til hospicechef Marianne Nielsen og personalet på Hospice Sydfyn
Den 21. marts 2022 døde Asger på stue 2.

Familien og jeg vil gerne sige tusind tak for den fantastiske hjælp I gav i Asgers sidste svære dage. Ingen af os havde forestillet os, at det skulle blive så vanskelig en situation for Asger, som viste sig fra en fuldstændig kaotisk side. Vi ved godt, at det var sygdommen, der var skyld i hans delir, men det var meget svært at være vidne til. Slet slet ikke den Asger vi har kendt.

Heldigvis skete det blandt jer professionelle. Jeg ved ikke hvad jeg skulle have gjort herhjemme. I tog jer godt af Asger og havde også empatisk føling med os som pårørende - tusind tak.

Hele Asgers sidste år har været meget svært, dels på grund af hans cancer, men også den tiltagende demens. Det var en stor opgave at passe ham hjemme 24 timer i døgnet. Jeg nåede at få et øjeblik med Asger, hvor han var nogenlunde klar i hovedet. Han sagde det var et dejligt sted hab var kommet, og det var det rigtige for ham. Han sagde også, at nu havde han ikke kræfter til at kæmpe mere.

Asger blev bisat allerede den 25/3 2022 fra Horne Kirke. Hele familien var præget af sorg - ja, men også af lettelse over at han omsider havde fået fred.

Ord er så få og små, men endnu engang tusind tak for jeres hjælp. Det er et fantastisk sted I har. Fra det øjeblik man træder ind ad døren føler man fred og medmenneskelig varme. 

 


Få skattefradrag - og hjælp os i mål

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn er godkendt modtager af fradragsberettigede donationer. Det betyder, at hvis du oplyser dit CPR-nummer i forbindelse med dit støttebeløb, får du et skattefradrag.

Kravet er dog, at støtteforeningen hvert år får mindst 101 donationer fra 101 forskellige personer.

Status pr 5. september 2022 er: 89 donationer på mindst 200 kr. Vi mangler 12 donationer på mindst 200 kr. inden årets udgang.

Du kan hjælpe os med at nå målet på mindst 101 donationer ved at indbetale nu.

Send pengene via Mobile Pay 712088 eller indbetal (gebyrfrit i Svendborg-afdelingen) på vores konto i Danske Bank - reg.nr. 3224 3224414412

Se mere om donationer på hjemmesiden: https://www.hospicesydfyn.dk/til-stoetteforeningen-2022/

Rigtig mange tak!

 


Og endelig: en stor tak til ...

En særlig tak for hjælp til redaktionens arbejde til:

 • Edel Nielsen, tidligere formand og kasserer i støtteforeningen
 • Helle Nielsen, nuværende formand for støtteforeningen
 • Marianne Nielsen, hospicechef