Udviklingen i indsamlingen

Gennem 2009 indsamlede støtteforeningen noget mere end de 300.000 kr., som det er nødvendigt for at oprette den Selvejende Institution Hospice Sydfyn.
Den først halvdel kom langsomt. Den sidste halvdel meget hurtigere.

Kurven viser udviklingen af den økonomi, som Støtteforeningen har skaffet sig gennem året 2009.
Pengene stammer dels fra medlemskontingenter, donationer og salg af postkort.
Når der er et fald i på kurven, så skyldes det at Støtteforeningen også har haft udgifter, der i en periode har oversteget indtægterne.