Praktiske oplysninger

Man skal i videst muligt omfang selv medbringe de hjælpemidler, tøj, toiletartikler, medicin og andet man er vant til at bruge.