Generalforsamling 2014

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 9. APRIL 2014 KL. 19.00
I VUC-SVENDBORGS STORE SAL, VIEBÆLTET 5

Programmet er som følger:

a) Velkomst ved formanden
b) Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2013
 3. Årsrapport for 2013 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2014 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2015 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:     Else Bæk Kristensen (modtager genvalg)
  Doris Ottesen (modtager genvalg)
  Niels Ole Nielsen (modtager genvalg)
  Nyt medlem
 8. Valg af revisor
  På valg er:     Revisions Firmaet Edelbo (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

c) Hilsen fra Hospice Sydfyn v. Frivilligkoordinator Inger Kruchov
d) Der serveres kaffe og kage
e) Foredrag v. Troels Mylenberg, Chefredaktør ved Fyns Amts Avis

Hent den samlede årsrapport 2013 her

Få referat fra generalforsamlingen her

Se i øvrigt præsentationen af den samlede bestyrelse her