Bestyrelse og vedtægter

Støtteforeningens bestyrelse - kontaktoplysninger og introduktion
Fotos: Ole Bæk Kristensen, Svendborg

 

Formand
Helle Nielsen
Odensevej 57
5700 Svendborg
2222 2988
hn@cjc.dk

Valgt i bestyrelsen 2013

Jeg har siden 2004 været ansat hos C.C.JENSEN, hvor jeg arbejder med HR (Human Ressources) samtidig med, at jeg er sekretær for den adm. direktør. Jeg har lige fra begyndelsen fulgt det fantastiske stykke arbejde med at få realiseret "vores eget" Hospice på Sydfyn, og jeg er glad for, at jeg kan tage aktiv del i bestyrelsesarbejdet.

 


 

Else Bæk Kristensen
Christinedalsvej 1
5700 Svendborg
6221 7416
else.baek.kristensen@outlook.dk 

Valgt i bestyrelsen 2009

Jeg har i 30 år været fagbibliotekar på Svendborg Sygehus.
Mine tanker om et hospice på Sydfyn er opstået for flere år siden i forbindelse med dødsfald i den nærmeste familie
Jeg har været medlem af initiativgruppen til oprettelse af Hospice Sydfyn.

 


 

Kasserer
Jens Pedersen
H C Andersens vej 20
5700 Svendborg
2334 5465
jensoglene@gmail.com

Valgt i bestyrelsen 2020

Jeg vil vil gerne bidrage til en fortsættelse af det flotte arbejde, der er gjort siden stiftelsen af Hospice Sydfyn.

Jeg er 62 år, er gift med Lene og har 3 voksne børn og har snart 7 børnebørn. Jeg er uddannet revisor og har arbejdet 10 år i Revisionsfirmaet Edelbo. Siden 1988 har jeg været ansat på Skolerne I Oure som økonomidirektør, og har siddet i Skoleledelsen siden 2002.

Jeg glæder mig til bestyrelsesarbejdet og til at have en lille rolle i arbejdet omkring Hospice Sydfyn.

 


 

Sekretær
Jeff Levin Westh
Kogtvedvænget 9 S
5700 Svendborg
6221 3755
jeffwesth@gmail.com

Valgt i bestyrelsen 2014

Jeg har i 40 år undervist i matematik i gymnasiet og HF. Jeg gik på pension i 2010.
Under min ansættelse som lektor på gymnasiet i Svendborg har jeg desuden dels været studievejleder og dels været medlem af gymnasiets teamledelse.  
Siden de første initiativer til oprettelsen af Hospice Sydfyn blev taget, har jeg kunnet følge forløbet tæt, da min afdøde hustru, Birte Westh, var medlem af initiativgruppen og siden af støtteforeningens bestyrelse. Jeg vil derfor også kunne inddrage min erfaring som pårørende til en patient på Hospice Sydfyn i bestyrelsesarbejdet.

 


 

Vibeke Bak Møller
Spodsbjergvej 212
5900 Rudkøbing
5150 0943
vbm@os.dk

Valgt i bestyrelsen 2015

Jeg bor på Langeland, hvor jeg er hjemmesygeplejerske  og har været dette siden 2009. Jeg har boet i Liberia samt arbejdet 6½ år i Grønland, hvor jeg har lært meget om opfattelsen af liv og død.
Gennem hele mit virke har jeg interesseret mig for arbejdet med døden og den døende, og hvorledes man kan være behjælpelig med at gøre denne tid så omsorgsfuld som mulig både for den syge og for de pårørende.

Jeg har kun gode erfaringer med Hospices og jeg vil gerne være med til at støtte op om de muligheder Støtteforeningen har for bl.a. at give gode oplevelser til patienter og pårørende samt støtte til personalets udvikling.

 


Allan Bojsen
Linde Alle 5,
5700 Svendborg
2972 0955
nettips@gmail.com

Valgt i bestyrelsen 2021

I 1993 blev jeg færdiguddannet lærer på Skårup Statsseminarium, og efter godt 20 år med undervisning blev jeg selvstændig. I dag bygger jeg hjemmesider til små og mellemstore virksomheder via www.bojsen.dk. Lige så vel at en god start på livet – fx i en børnehave eller skole – er vigtigt, tænker jeg også at afslutningen på livet skal finde sted på bedste vis. Det er blandt andet derfor, at jeg gerne vil yde et stykke arbejde for Hospice Sydfyn.

- For øvrigt mener jeg, at smilet er den bedste trådløse forbindelse imellem 2 mennesker.

 


 

Næstformand
Lissi Beier
Bjernevej 21
5600 Faaborg
7253 4570
libe@fmk.dk

Valgt i bestyrelsen 2015

Jeg arbejder i dag i Faaborg-Midtfyn Kommune som dagtilbudsleder, og min passion for dette arbejde er foruden ledelse at sikre børns optimale udvikling.
Gennem mit arbejde har jeg også mødt børn og forældre i kriser. En indsigt og viden, som kun gør én klogere på livet.

Relationsarbejde, empati, nærvær og omsorg - som et hospice indbyder til - er noget, jeg gerne vil bidrage til og støtte.
Livet skal fra vugge til grav være en god og nærværende oplevelse for den enkelte og vedkommendes familie/pårørende.
Jeg vil gerne bidrage og støtte op om de gode værdier og intentioner, der ligger i støtteforeningens bestyrelse.

 


 

 

Lars Rasmussen
Møllergade
5700 Svendborg

r.lars062@gmail.com

Valgt i bestyrelsen 2022

Jeg er beæret over at blive en del af bestyrelsen i støtteforeningen
netop i 10-året for virkeliggørelsen af drømmen om Hospice Sydfyn.
Jeg er bedemand og har mødt mange pårørende, som taler varmt og taknemmeligt om det liv og nærvær, de har oplevet på hospice. Den sag vil jeg gerne gøre en indsats for.

Jeg har en fortid som journalist og kommunikatør, og jeg glæder mig til
at være med til at fortælle de gode historier om Hospice Sydfyn bl.a. på Facebook og i støtteforeningens nyhedsbrev.

Privat bor jeg midt i Svendborg med min ægtefælle, Helle. Vi har tre voksne døtre med kærester - og vi er stolte bedsteforældre.

 


 

 

 

Henning Moritzen

Sørup Kirkevej 39
5700 Svendborg
6221 2010
4016 2010

hpm@focus-advokater.dk 

Valgt i bestyrelsen 2017

Jeg er advokat og har siden 1989 drevet selvstændig advokatvirksomhed i Svendborg. Jeg har siden oprettelsen af den selvejende institution Hospice Sydfyn været medlem og er i 2017 blevet opfordret til at være medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen Hospice Sydfyn. Udover bestyrelsesarbejde, der følger af mit professionelle virke har jeg stor interesse for det arbejde, der gøres af selvejende institutioner. Jeg er således også engageret i bestyrelsesarbejde for Vejstrup Efterskole.

 


Hent foreningens politik i forhold til Persondataforordningen af 25. maj 2018

Hent Støtteforeningens vedtægter som pdf fil her