Generalforsamling 2021

På grund at de igangværende tiltag imod COVID-19 ser Støtteforeningens bestyrelse sig nødsaget til at udskyde årets ordinære generalforsamling.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn - oprindeligt planlagt til den 20. april 2021 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Når programmet med tid og sted er klar, vil det blive offentliggjort her.

 

 

Når dato, tid og sted er kendt er der tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller 2222 2988 senest den dd. mmm 2021.

Hent den samlede årsrapport for 2020