Generalforsamling 2021

På grund at de igangværende tiltag imod COVID-19 har Støtteforeningens bestyrelse været nødsaget til at udskyde årets ordinære generalforsamling.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn var oprindeligt planlagt til den 20. april. Den afholdes nu i stedet den 17. juni.

 

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

17. juni 2021 kl. 19.00

Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

(på førstesalen i bygningen overfor receptionen)

Programmet er som følger:

 1. Velkomst ved formanden (kaffe og kager ved bordene)
 2. Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020
 3. Årsrapport for 2020 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2021 fremlægges til orientering
 5. Forslag til kontingent for 2022 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Edel Nielsen                     (ønsker ikke genvalg)
  Vibeke Bak Møller             (modtager genvalg)
  Lissi Beier                            (modtager genvalg)
  Henning Moritzen             (modtager genvalg)
  Helle Nielsen                      (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor:
  På valg er:
  RevisionsFirmaet Edelbo  (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

       c)    Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
      

Tilmelding til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller mobil 2222 2988 senest 10. juni 2021

Hent her den samlede årsrapport for 2020 

Civilstyrelsen har 5. oktober 2021 godkendt regnskabet i forhold til reglerne for indsamling. Årsrapporten ligge nu også her på deres hjemmeside

- Hent referat fra generalforsamlingen her.

Efter generalforsamlingen overbragte formand, Helle Nielsen en varm tak til den afgående Edel Nielsen for hendes store indsats i støtteforeningen.
Se hele Helle Nielsen tale her.