Hverdagen på Hospice

På Hospice Sydfyn er overskrifterne livskvalitet og lindring.
 
Vi tager udgangspunkt i patient og pårørendes ønsker og behov, samt i hvad den enkelte patient magter. På Hospice Sydfyn har vi ingen fast døgnrytme, og kun få rutiner.
 
Måltiderne kan enten spises individuelt på stuen, på tidspunkter der passer den enkelte, eller der er mulighed for at patienter og pårørende spiser sammen med personale og frivillige i vores spisestue.
 
Der er fri besøgstid på Hospice Sydfyn. Ved behov er der i samarbejde med personalet mulighed for at afgrænse besøgstiden.
 
Pårørende har mulighed for, mod mindre betaling og tilmelding, at spise med, samt at overnatte på stuen. Det er endvidere muligt at leje et af vores 2 gæste værelser.
 
Pårørende er også meget velkomne til at benytte vores øvrige tilbud og faciliteter, det være sig alt fra den skønne sansehave til arrangementer og gudstjenester.
 
I foyeren på Hospice Sydfyn findes en infotavle, hvor man løbende kan holde sig orienteret ift. arrangementer.
 
De frivillige er en stor ekstra hjælp og støtte på Hospice Sydfyn. De varetager mange forskellige opgaver, og hjælper med deres mange forskellige indsatser til ekstra nærvær og øget livskvalitet. Se afsnittet om frivillige