Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes alle medlemmer af Støtteforeningen for Hospice Sydfyn til:

GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 18. APRIL 2016 KL. 19.00

på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg

Af hensyn til arrangementets afholdelse på Hospice Sydfyn er det nødvendigt med tilmelding.

Tilmeldingen skal ske til Helle Nielsen på hn@cjc.dk eller 2222 2988 senest den 5. april 2016 med angivelse af medlems nr. og navn

Såfremt tilmeldingerne overstiger det antal, vi kan være i mødelokalet, vil vi desværre være nødsaget til at flytte generalforsamlingen til at andet sted. Hører I ikke yderligere, er det fortsat på Hospice Sydfyn.

Programmet for aftenen er som følger:
a) Velkomst ved formanden

b) Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2015
 3. Årsrapport for 2015 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2016 fremlægges
 5. Forslag til kontingent for 2017 forelægges til godkendelse. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Else Bæk Kristensen (modtager genvalg)
  Doris Ottesen (modtager genvalg)
  Jeff Levin Westh (modtager genvalg)
  Niels Ole Nielsen (modtager genvalg)
  Kim Barren (modtager IKKE genvalg)
 8. Valg af revisor
  På valg er: Revisions Firmaet Edelbo (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

 c) Hilsen fra Hospice Sydfyn v. Hospicechef Marianne Horstmann, Hospice Sydfyn
 d) Der serveres kaffe og kage
 e) Underholdning ved Poul Heide, der giver eksempler på, hvordan sangaftnerne med musik og 
     fællessang finder sted på Hospice Sydfyn. Poul Heide har været fast underholdning de første 3 år. 

Hent den samlede årsrapport for 2015 her

Hent referat fra generalforsamlingen her