Oprydning/rengøring

Bestyrelsen skriver i deres vision, at:

”De fysiske rammer skal med sin arkitektoniske kvalitet understøtte dette og tage hensyn til både funktioner og stemninger, samt individualitet blandt patienter og pårørende”

Derfor er alle ansvarlige for hjælpe med dette ved at holde orden og rydde op efter sig.
 
Rengøringspersonalet gør rent på patientstuen og det tilhørende badeværelse under hensyntagen til den aktuelle situation hos den enkelte patient.
 
Rengøringspersonalet er desuden ansvarlig for rengøringen af opholdsstuer, gang–  og fællesarealer, kontorfaciliteter, toiletter og personaleomklædningsrum.
 
I det hele taget er rengøringspersonalet medansvarlige for, at Hospice Sydfyn fremstår som et velholdt og indbydende hus.
 
For at underbygge visionen er det ambitionen, at vi på Hospice Sydfyn fastholder et højt kunstnerisk niveau, i såvel udsmykning, som i den daglige drift.
 
Dette sker i den overbevisning, at det dels vil øge kvaliteten af ophold på Hospice Sydfyn, samt styrke arbejdsglæden for såvel personale som frivillige.

 

Hygiejne:

Vi er en arbejdsplads, hvor overholdelse af hygiejne er af betydning for sundhed og velvære.

Håndvask og hånddesinfektion:


Det er altid aktuelt at foretage håndhygiejne som håndvask med vand og sæbe, når hænderne er synligt eller mærkbart forurenede.

Ellers er håndsprit mere effektivt end håndvask til at dræbe bakterier på huden. Håndsprit er skånsom mod huden fordi den indeholder plejemiddel.

På stuen og badeværelset er der opsat dispensere med sprit til hånddesinfektion.

I anretterkøkken, ved buffet i spisestuen og flere andre steder i huset er der opsat sprit-dispensere, hvor både patienter, pårørende og personale kan anvende disse.

Sprit skal du altid anvende:
 

  • Før du tager mad fra buffet
  • Før du tager kaffe, the og drikkevarer i anretter køkkenet
  • Når du kommer ind på stuen og når du forlader den igen