Henvisningsprocedure

Praktiserende læge eller sygehuslæge sender elektronisk henvisning til Hospice Sydfyn

Henvisningen skal indeholde:
 

  • navn, CPR-nr., adresse, telefonnummer og pårørende kontakt. (Opholdsadresse/telefon, hvis anden end hjemadressen, bedes dette anført)
  • oplysning om egen læge og evt. kontakt til hjemmepleje
  • henvisningsdiagnose
  • kort resumé af sygehistorie og almentilstand, herunder om muligt skøn om prognosen
  • beskrivelse af aktuelle palliative problemstillinger såsom kvalme, smerter, andenød og angst, uro og formål med henvisning til hospice
  • aktuel medicinliste
  • relevante sociale oplysninger
  • beskrivelse af funktionsniveau
  • oplysning om evt. terminalerklæring (LÆ165), terminaltilskud til lægemidler, plejeorlov eller iværksat fysioterapi
  • oplysning om patienten også er henvist til andet hospice eller til palliativt team


At man er henvist til hospice er ikke sikkerhed for at man kan visiteres til ophold på hospice.

Når henvisningen er modtaget, foretages der en visitation på Hospice Sydfyn.

Se visitationsproceduren her.