Persondatabehandling

Oplysninger om behandling af frivilliges personoplysninger i forbindelse med frivilligt arbejde på Hospice Sydfyn.

Hospice Sydfyn behandler personoplysninger om de frivillige i forbindelse med tilknytningen til Hospice Sydfyn.

I tråd med databeskyttelsesforordningen findes nedenfor en beskrivelse af, hvilke oplysninger der behandles, hvad formålet er med behandlingen af oplysninger m.m.

Kontaktoplysninger til Hospice Sydfyn

Hospice Sydfyn er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om de frivillige. Man finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Hospice Sydfyn

Skovsbovej 100

5700  Svendborg               

CVR-nr.: 32687784

Telefon: 63203040

Mail: hs@hospice.rsyd.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af medarbejdernes personoplysninger

Hospice Sydfyn indsamler og behandler personoplysninger om frivillige i forbindelse med deres tilknytning til stedet.

Hospice Sydfyn behandler personoplysninger om frivillige til brug for kontakten til de frivillige.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og databeskyttelsesloven §12 for så vidt angår almindelige oplysninger.

For så vidt angår eventuelle følsomme personoplysninger henvises til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og litra f og databeskyttelseslovens §12.

Hvor de frivilliges personoplysninger stammer fra

Generelt set kan de personoplysninger, som Hospice Sydfyn behandler om de frivillige alene komme fra den frivillige selv.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige oplysninger

Herunder navn, adresse, fødselsdag, telefonnr. samt mailadresse. Oplysninger om interesser og arbejdsliv opbevares som hjælp til at finde besøgsvenner til patienterne på Hospice Sydfyn.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hospice Sydfyn udleverer ikke oplysninger om de frivillige uden forudgående aftale.

Opbevaring af medarbejdernes personoplysninger

Så længe man er frivillig ved Hospice Sydfyn gemmes kontaktoplysninger samt foto af de frivillige i mapper i aflåst rum.

Hospice Sydfyn opbevarer oplysningerne om de frivillige max. 1 år efter den frivilliges fratrædelse.

Hosting af data

Til brug for de frivilliges vagtplanlægning hostes oplysninger om de frivillige i form af navn og telefonnr. i vagtplanlægningssystemet NN5 som Hospice Sydfyn har indgået en databehandleraftale med.

Klage til Datatilsynet

Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, Hospice Sydfyn behandler ens oplysninger på.

Man finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk