Vision og værdier

Visionen

På Hospice Sydfyn er det personalets og bestyrelsens vision, at livet skal være nærværende i den sidste tid.
 
Omsorg, kvalitet og personlig kontinuitet er derfor funktionsbærende overskrifter for virket på Hospice Sydfyn.
 
De fysiske rammer skal med sin arkitektoniske kvalitet understøtte dette og tage hensyn til både funktioner og stemninger, samt individualitet blandt patienter og pårørende.Værdier på Hospice Sydfyn:

Livet er her og nu
- lad os gøre en forskel


Nærvær, Værdighed, Nænsomhed og Mangfoldighed.