Gaver og donationer

Donationer til Støtteforeningen

Donationer til Støtteforeningen kan indbetales i Danske Bank: Reg. Nr. 3224 Konto nr. 3224414412

Betaling over MobilePay: 712088
Skriv i beskedfeltet: Donation - Navn - Adresse - CPR


Støtteforeningens CVR-nr.: 32595057
(Det er gebyrfrit at indbetale til Støtteforeningens konto i afdelingen i Svendborg)
Husk at påføre navn, adresse og evt. telefon og mailadresse på bankoverførslen.
Se donationslister for 20092010201120122013, 2014, 20152016, 20172018 og 2019

Støtteforeningen Hospice Sydfyn er fra og med 2009 godkendt efter ligningslovens § 8 A

Hvis CPR nr. oplyses vil Støtteforeningen indberette donationen til SKAT, så der gives fradrag i den personlige indkomst efter gældende regler.
Imidlertid er der pr. 1. april 2014 kommet nye regler for fortsat godkendelse.
Vi skriver nyt, hvis det giver anledning til en ændring i, hvornår man kan få fradrag.

Krav til godkendelse (Uddrag af BEK. Nr. 282 af 26/03/2014):

  1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
  2. Antal gavegivere skal overstige 100
  3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende forening (NY)
  4. Den årlige bruttoindtægt eller egenkapitalens størrelse skal overstige 150.000 kr.
  5. Antal kontingentbetalende medlemmer skal overstige 300 personer/virksomheder og kontingentets størrelse skal have en størrelse, så den dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

Medlemskontingentet kan ikke omfattes som gave.

Hvornår kan jeg få fradrag?

  1. Fra 2012 er det intet mindstekrav til gavens størrelse til den enkelte organisation.
  2. Fra 2012 er der intet bundfradrag
  3. Maksimalt fradrag i 2018 er 15.900 kr.
  4. Foreningen skal indberette til Skat uanset beløb – det kræver dog giverens personnummer.

 


Donationer direkte til Hospice Sydfyn

Hvis man bevæger sig ud over skats rammer for fradrag, kan personlige bidrag til byggeri og inventar med fordel gives direkte til Den selvejende Institution Hospice Sydfyn.
CVR: 32687784
Institutionens konto i Sydbank er regnr.: 8072 konto: 0001016865