Årets ildsjæl inden for faglige tiltag

Oprettet d.

På Hospice Sydfyn er vi meget stolte af at vores afdelingssygeplejerske og souschef Marianne Nielsen har fået tildelt prisen som årets ildsjæl inden for faglige tiltag.

Nedenfor kan du læse om hele baggrunden for prisen.

 

 

Tilbage i februar havde Hospiceforum Danmark skrevet ud til os, at de i forbindelse med deres generalforsamling 2020 ville uddele 3 ildsjælepriser:

  1. Årets ildsjæl
  2. Årets frivillige projekt
  3. Årets faglige tiltag

Vi indstillede derfor Årets faglige tiltag

Med nedenstående begrundelse indstiller vi hermed Afdelingssygeplejerske/Souschef på Hospice Sydfyn Marianne Nielsen til Ildsjæleprisen: ”Årets faglige tiltag”, ift at Marianne Nielsen har været drivkraften i ”udviklingen af særlige faglige værktøjer”.

En narrativ tilgang i Region Syddanmark

Der findes mange forskellige teoretiske tilgange til samtaler med alvorligt syge og døende, og deres pårørende. Hvilken tilgang skal man vælge, når man er et nyt hospice, der hver dag og hver time arbejder med samtaler. Et hus med mange sundhedsfaglige, der hver især medbringer erfaringer og lærdom fra tidligere samtaler. Hvordan får vi skabt en fælles og opbyggelig platform, som alle kan arbejde ud fra. Et fagligt værktøj som passer til det arbejde der udføres på hospice.

Disse spørgsmål resulterede i en storstilet kompetenceudvikling på Hospice Sydfyn og hospice i hele Region Syddanmark, som Afdelingssygeplejerske Marianne Nielsen, Hospice Sydfyn, har stået i spidsen for, og udviklet på gennem de sidste 6 år.

Et arbejde der har krævet at man brænder for sagen.


Lidt information om ”den narrative tilgang”:

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. I det narrative har man den grundantagelse, at mennesker søger mening, og at de finder denne gennem fortællinger om sig selv og verden. Meningen opstår, når de fortæller deres historier til andre, og drøfter den med dem. Det er hovedtanken i narrativ praksis, at man skal tale med mennesker om, hvad der er vigtigt i deres liv, for at de kan blive tættere forbundet med det de finder vigtigt. Det er gennem samtaler om det, der er problematisk, svært og bekymrende, at man kan få adgang til det, der er vigtigt i menneskers liv.

Afdelingssygeplejerske Marianne Nielsen fandt den narrative tilgang til samtaler meget relevant på et hospice, hvor patienternes mange historier om det levede liv, har en kæmpe betydning. Et sted, hvor der kan arbejdes med at finde sprækker ind til anderledes historier, hos mennesker som fortæller meget negative historier om deres liv.

Et sted hvor historiefortællinger fra det levede liv kan virke lindrende på den lidelse mange kommer med. Alle der arbejder med den narrative tilgang opfatter det som en meget opbyggelig og let anvendelig tilgang.


Hospice Sydfyn åbnede i oktober 2012, og noget af det første Marianne Nielsen gjorde, var selv at tage en narrativ lederuddannelse. På den måde erfarede hun på egen krop, hvad den narrative tilgang kan, og det blev straks anvendt på samtaler med personale, i tilgangen til patienter og i personaleudvikling.


Herefter tog Marianne Nielsen initiativ til at samle de 5 hospice i Region Syddanmark. Her blev man enige om, at forpligtige sig til at sende et vist antal personaler på uddannelsen ”narrativ samtalepraksis” hvert andet år. Det var på den måde muligt at trække uddannelsen til Region Syddanmark, i stedet for at alle skulle rejse til Nordsjælland, og økonomisk blev det langt mere overkommeligt. Marianne Nielsen har stået for kontakten og samarbejdet med uddannelsesstedet DISPUK, som udbyder narrative uddannelser.

På Hospice Sydfyn har mange forskellige faggrupper taget den narrative 1 årige uddannelse, så tankegangen og ”de faglige værktøjer” kan sprede sig til hele organisationen. 10 sygeplejersker, vores præst, frivilligkoordinator, udviklingssygeplejerske og afdelingssygeplejerske har på nuværende tidspunkt uddannelsen.

Alle arbejder med det i hver deres felt. Præsten har eksempelvis arbejdet med patienter, med at finde ”paradissteder” – værdifulde historier fra det levede liv, som kan trækkes frem og fylde, og bruges når angsten fylder.

Sygeplejerskerne arbejder bl.a. med at finde frem til det patienterne synes er vigtigt i deres liv, så det får mulighed for at komme frem i lyset, og giver et godt grundlag for, hvad der skal fylde i den sidste tid.

Vores frivilligkoordinator laver narrative udviklingssamtaler med de frivillige, og udviklingssygeplejersken bruger sygeplejerskernes historiefortællinger som afsæt for arbejdet med retningslinjer mm.


Det sidste nye tiltag har været, at der er afholdt 2 narrative undervisningsdage for alle hospice ledere og souschefer i Region Syddanmark, så de har viden om tilgangen, og kan understøtte tilgangen og fortsat implementering i organisationen. Således er den narrative tilgang nu udbredt til alle lag af organisationerne.

Det er ikke nogen enkel sag at lave fælles ”fodslag” i en hel region. Det kræver tro på sagen, vedholdenhed og flid. Havde der ikke været en ildsjæl (Marianne Nielsen), der har energien, det faglige blik og den ledelsesmæssige vision, til at lave fælles sprog og fælles udgangspunkt for personalet på Hospice Sydfyn og for hospice i Region Syddanmark, så var det ikke blevet.
Det hele for at skabe de bedst mulige betingelser for vores palliative patienter på hospice i Region Syddanmark.

Indstillet af:

Hospicechef Marianne Horstmann og Udviklingssygeplejerske Hanne Damgaard.

Svendborg d. 13.02.20

Generalforsamlingen I Hospice Forum Danmark i april blev ”corona udsat”, og vi har 11.09.20 fået denne besked:

Jeres indstilling af Marianne Nielsen og hendes arbejde med udviklingen omkring en narrativ tilgang i Region Syddanmark vinder prisen som årets faglige tiltag. Vores formand, Olav, vil gerne have lov at komme en tur til Svendborg og overrække hende prisen med diplom og sådan. Men det tænker jeg er nemmest, at du og han aftaler direkte, hvornår I kan få det til at gå op med kalenderne.

Vi glæder os over at MN har vundet denne pris (tror der følger et diplom og en buket med), så MN bliver ikke rig på penge, men meget rig på oplevelse og anerkendelse.

STORT TILLYKKE!